Μαρία Κόλλια Τσαρουχά υφυπουργός εθνικής άμυνας

Κόλλια – Τσαρουχά: Υφυπουργός Τουρισμού ή εθνικής άμυνας; Η ΥΦΕΘΑ είναι με μια βαλίτσα στο χέρι και πάει παντού! 

Γράφει η Ιωάννα Ηλιάδη

Θα μπορούσε άνετα να είναι υφυπουργός Τουρισμού. Η νέα υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, από την στιγμή που ορκίστηκε είναι με μια βαλίτσα στο χέρι και πηγαίνει πάνω κάτω σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Στις 29 Αυγούστου 2018 η Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά ορκιζόταν υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 3 μήνες.

Πήραμε τις ανακοινώσεις που έβγαλε με τις επισκέψεις εκτός Αθηνών, και όταν τις αποτυπώσαμε στο infographic που δημοσιεύουμε, διαπιστώσαμε ότι από αυτούς τους τρεις μήνες, τον ένα μήνα (28 ημέρες) ήταν διαρκώς σε ταξίδια. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουμε συνυπολογίσει τις ημέρες που ήταν στην Αθήνα, αλλά είχε επισκέψεις και συναντήσεις εντός της πόλης των Αθηνών, οι οποίες είναι περίπου 5-6 ημέρες.

Αν επίσης εξαιρέσουμε και το πρώτο διάστημα συνήθως δυο εβδομάδων που απαιτείται για να ενημερωθεί από τα αρμόδια στελέχη για τα θέματα που εμπίπτουν στην δική της αρμοδιότητα, τότε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι έχει καθίσει στο γραφείο της περίπου 40 ημέρες.

Είναι πολλοί αυτοί που απορούν πώς προλαβαίνει να ενημερωθεί, να διαβάσει και να υπογράψει φακέλλους για να προχωρήσουν τα θέματα της αρμοδιότητάς της, τα οποία δεν είναι και λίγα.

Δείτε το γράφημα με τις ημέρες εκτός έδρας της υφυπουργού και πιο κάτω τις αρμοδιότητές της και ελπίζουμε να μας λύσει η ίδια την απορία για το πότε και πως προφθαίνει να τα διαβάσει και να τα προχωρήσει.

Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά: Αρμοδιότητες ΥΦΕΘΑ

Δείτε αναλυτικά τις αρμοδιότητες που της παραχωρήθηκαν με υπογραφή πρωθυπουργού, όπως δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ:

  • α. Αποφασίζει για τη συγκρότηση, ανασυγκρότηση και διάλυση μονάδων και σχηματισμών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των διακλαδικών μονάδων, μετά από εισήγηση του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου ή του ΓΕΕΘΑ και γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), που προβλέπει το εδάφιο ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.2292/1995, όπως ισχύει.
  • β. Ασκεί τις οικονομικές αρμοδιότητες μέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ και τις διοικητικές αρμοδιότητες συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των προϋπολογισμών, πλην του ορισμού των διοικήσεων, στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, εξαιρουμένων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.
  • γ. Ασκεί τις προβλεπόμενες από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες σχετικά με τις ποινικές και αστικές υποθέσεις του στρατιωτικού προσωπικού
  • δ. Εισηγείται και εφαρμόζει τη νομοθεσία που σχετίζεται με τους ανάπηρους πολέμουκαι ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου, τους έφεδρους πολεμιστές και τους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και αποφασίζει για θέματα που αφορούν τα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με τον Αναπληρωτή Υπουργό. 
  • ε. Αποφασίζει για θέματα που αφορούν την εθνοφυλακή. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με τον Αναπληρωτή Υπουργό. 
  • στ. Αποφασίζει για τα θέματα των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των λοιπών Στρατιωτικών Σχολών, Κέντρων Εκπαίδευσης και Σχολείων που υπάγονται στα Γενικά Επιτελεία, καθώς επίσης και για το διορισμό, την πρόσληψη, εξέλιξη και μονιμοποίηση του κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με τον Αναπληρωτή Υπουργό.