Η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια και η δυναμική της παρουσιάζεται σήμερα συμπυκνωμένη στο βιβλίο Έλληνα επιστήμονα, που εξέδωσε ο γνωστός οίκος του εξωτερικού Εκδόσεις Routledge.


Το επιστημονικό βιβλίο του Δρ. Πέτρου Βιολάκη, «Europeanisation and the Transformation of EU Security Policy: Post-Cold War Developments in the Common Security and Defence Policy», (Εξευρωπαϊσμός και ο μετασχηματισμός της Πολιτικής Ασφάλειας την Ε.Ε: Οι εξελίξεις της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας στην μετά-ψυχροπολεμική εποχή) το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο 2018 από τον εκδοτικό οίκο Routledge, παρουσιάζεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, σήμερα 3 Δεκεμβρίου 2018.

Το βιβλίο αποτελεί μέρος της σειράς του εκδοτικού οίκου, σχετικά με «Σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Στρατηγική» που επιμελούνται δυο εξαιρετικοί ακαδημαϊκοί, με ιδιαίτερη συμβολή στον εν λόγω τομέα, ο Sven Biscop (Egmont Institute, Belgium) και ο Richard Whitman (University of Kent, UK).

Το βιβλίο, το οποίο χωρίζεται σε 6 κεφάλαια, έχει ως σκοπό να απαντήσει βασικές ερωτήσεις όπως:

  • Ποια είναι η δυναμική της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας;
  • Τι, τελικά, εννοούμε όταν αναφερόμαστε στον «Εξευρωπαϊσμό» και
  • ποιος είναι ο ρόλος του «Εξευρωπαϊσμού» στο όλο εγχείρημα, καθώς και πώς επηρεάζεται από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ η όλη διαδικασία;

Η εισαγωγή του βιβλίου ξεκινάει με τον ορισμό των εννοιών και τη μεθοδολογία, ακολουθεί μια εις βάθος ανάλυση του Εξευρωπαϊσμού, μια ιστορική αναδρομή της Αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης, ανάλυση για τον Ρόλο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, ενώ μελετά την δυναμική της Αμυντικής Βιομηχανίας στα πλαίσια της Ε.Ε. για να καταλήξει στα συμπεράσματα.

Η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια και η δυναμική της 1 Η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια και η δυναμική της

Για τις ανάγκες της έρευνας ο Δρ. Βιολάκης μπαίνει σε ιδιαίτερα αναλυτικό βάθος, και αναλύει, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μια σειρά γεγονότων, συγκυριών και πολιτικών αποφάσεων που συνέβαλαν στις εξελίξεις της ΚΠΑΑ.

Στα πλαίσια αυτά, η ανάλυση του, λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες έρευνες για τον Εξευρωπαϊσμό, σε σχέση με τις επιπτώσεις του, στον μετασχηματισμό της εθνικής ασφάλειας και άμυνας των Κρατών Μελών.

Η γλαφυρή γραφή του επιτρέπει στον αναγνώστη να κατανοήσει τον Εξευρωπαϊσμό, τους συναφείς μηχανισμούς, αλλά και σχετικούς παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στον εν λόγω τομέα.

Realshave.gr

Στα πλαίσια αυτά εξετάζει τον ρόλο και τον αντίκτυπο της δημιουργίας μιας νέας ταυτότητας ασφάλειας για τα Κράτη Μέλη, τη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων στα Κράτη Μέλη, την δημιουργία (κοινής) βιομηχανικής βάσης, τον αντίκτυπο της μείωσης των αμυντικών δαπανών και την υλοποίηση της ΚΠΑΑ.

Ο συγγραφέας οδηγεί τον αναγνώστη, στο να κατανοήσει πως λειτουργούν οι μηχανισμοί αυτοί, σε σχέση με την υλοποίηση της ΚΠΑΑ, μεταξύ άλλων, μέσω ιστορικής και εμπειρικής ανάλυσης.

Στα πλαίσια αυτά, δεν θα μπορούσε να λείπει η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ΚΠΑΑ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Η διερεύνηση αυτή ρίχνει φως στα αίτια που οδήγησαν τους ηγέτες της Ε.Ε. να υποστηρίξουν την ΚΠΑΑ.

Όμως η ανάλυση του Δρ. Βιολάκη δεν σταματάει εδώ, συνεχίζει και διερευνά μια εξίσου σημαντική πτυχή, αυτή του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Βιομηχανικού τομέα. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, οι αλλαγές που σημειώθηκαν σε αυτόν τον τομέα συνέβαλαν σημαντικά στην εμφάνιση της ΚΠΑΑ.

Η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια και η δυναμική της 2 Η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια και η δυναμική της

Στα πλαίσια αυτά, προχωράει ένα βήμα πάρα κάτω και εξετάζει το θέμα συναρτήσει της παγκοσμιοποίησης, των οικονομιών κλίμακας, των οικονομικών κρίσεων, της στρατιωτικής αυτονομίας και της νέας στρατηγικής ασφάλειας.

Το βιβλίο του Δρ. Βιολάκη, καταφέρνει σε (σχετικά) σύντομη έκταση, δεδομένου του όγκου της έρευνάς του, με μεστό και κατανοητό λόγο, να δώσει στον αναγνώστη μια ευρύτερη και εμπεριστατωμένη εικόνα για την προέλευση της ΚΠΑΑ, καθώς και για την δυναμική της.

Ως εκ τούτου, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για πολλούς φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς, και ειδικότερα για εκείνους που έχουν πεδίο ενδιαφέροντος τους τις Διεθνείς Σχέσεις, τη Στρατηγική και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές.