Δ' Σώμα Στρατού: Εφοδιάζεται με 29 νέα οχήματα μηχανικού

Δ’ Σώμα Στρατού: Εφοδιάζεται με 29 νέα οχήματα μηχανικού – Με σκοπό την κάλυψη απαιτήσεων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Το Δ΄Σώμα Στρατού πρόκειται να εφοδιαστεί με 29 νέα οχήματα μηχανικού στο πλαίσιο για την πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών όπως οι Πυρκαγιές και οι Πλημμύρες» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη».

Η συγκεκριμένη δράση αφορά σε προμήθεια μηχανημάτων κυρίως γεωτεχνικών έργων, που θα φυλάσσονται σε στρατιωτικές Μονάδες της ΑΜΘ και θα μπορούν να επέμβουν άμεσα, για την αντιμετώπιση ή/και πρόληψη φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και αποκατάσταση ζημιών.

Τα υπόψη μηχανήματα αποτελούνται από διαφορετικούς τύπους, με σκοπό την πλήρη κάλυψη απαιτήσεων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Μεταξύ των οχημάτων, περιλαμβάνονται:

Ένας προωθητής γαιών, δύο ισοπεδωτές γαιών, δύο φορτωτές γαιών, ένας εκσκαφέας τάφρων, δύο εκσκαφείς τάφρων με μακρύ βραχίονα, τέσσερις φορτωτές-εκσκαφείς, οκτώ ανατρεπόμενα οχήματα, πέντε ρυμουλκά οχήματα μεταφοράς μηχανημάτων ΜΧ και τέσσερα πολυμηχανήματα μικρού μεγέθους τύπου bobcat.

Τα παραπάνω 29 μηχανήματα συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ θα παραλάβει ο Στρατός στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά την απόφαση του περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστου Μέτιου να εντάξει την προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.

Πέρα από την κάλυψη αναγκών του Στρατού, τα μηχανήματα αυτά (εκσκαφείς, φορτωτές, γκρέιντερ κλπ.) θα συμβάλουν στην αντιπυρική και αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας καθώς σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών όπως πυρκαγιές και πλημμύρες.

Πηγή: defencereview.gr