Αναδρομικά ενστόλων και στρατιωτικών: Αναλυτικά τα Ποσά - ΠΙΝΑΚΕΣ Πόσα θα είναι τα καθαρά ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Αναλυτικούς πίνακες με τα ποσά που έχουν να λάβουν ένστολοι και στρατιωτικοί δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Σύμφωνα με αυτό το ρεπορτάζ, το «κούρεμα» που θα υποστούν τα ακα­θάριστα αναδρομικά ενστόλων και στρατιωτικών θα φθάνει περίπου το 40% όπως προκύπτει από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις για την καταβολή τους, οι οποί­ες εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις 5 συ­νολικά κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για τους εν ενεργεία δημοσίους λειτουργούς, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των αναδρομικών ανέρχεται σε 979,25 εκατ. ευρώ, όμως το καθαρό ποσό που θα φθάσει, τελικά, στα χέρια των δικαιούχων θα είναι 592,178 εκατ. ευρώ, δηλαδή θα είναι μειωμένο κατά 39,52%.

Τα καθαρά αναδρομικά ενστόλων και στρατιωτικών θα πρέπει να έχουν καταβληθεί εφάπαξ έως τις 27 Ιανουαρίου 2019.

Θα θεωρηθούν εξολοκλήρου εισοδήματα του έτους 2018, όμως οι δικαιούχοι δεν θα επιβαρυνθούν γι’ αυτά με φόρους εισοδήματος κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Κι αυτό διότι με νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών θα προβλέπεται ότι η φορολογική υποχρέω­ση για τα αναδρομικά των συγκεκριμένων δικαιούχων θα εξαντλείται με την παρα­κράτηση φόρου εισοδήματος 20% που θα γίνεται κατά την καταβολή τους.

Δείτε τους πίνακες;