Η Σχολή Εθνικής Ασφαλείας σε ΕΚΑΕ, ΑΤΑ και 110 πτέρυγα Μάχης – Τι είδαν οι σπουδαστές που επισκέφθηκαν την Λάρισα

Tο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ) και την 110 Πτέρυγα Μάχης, στη Λάρισα, επισκέφθηκαν οι σπουδαστές της 22ης εκπαιδευτικής σειράς της σχολής Εθνικής Ασφάλειας της αστυνομικής Ακαδημίας με επικεφαλής τον διοικητή της σχολής, αστυνομικό διευθυντή Βασίλειο Βράντζα.

Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε o διευθυντής του κλάδου Προσωπικού – Εκπαίδευσης του ΑΤΑ, ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κελάρης.

Οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για την αποστολή, την οργάνωση και τα μέσα του Αρχηγείου, και ξεναγήθηκαν στους χώρους εργασίας του ΕΚΑΕ, όπου ενημερώθηκαν για τον τρόπο διεξαγωγής και ελέγχου των αεροπορικών επιχειρήσεων.

Περαιτέρω ενημερώθηκαν για την αποστολή και το έργο της 110 πτέρυγας Μάχης και ξεναγήθηκαν στην 337 μοίρα.

 Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας έχει ως αποστολή τη μετεκπαίδευση και επιμόρφωση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, των ανώτερων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική και την πολιτική εθνικής ασφάλειας.

Η Σχολή εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία.

Λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης και συγκροτείται από το Τμήμα Σπουδών και το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών.

Ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή δεν υπερβαίνει τους σαράντα (40) σπουδαστές και καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας διαρκεί από έξι (6) μέχρι οκτώ (8) μήνες και αρχίζει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι σπουδαστές κατά το χρόνο εκπαίδευσής τους αποσπώνται στη Σχολή και δεν διατίθενται σε άλλη υπηρεσία.

Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους:

Α) διδάσκονται τις ακόλουθες ομάδες θεμάτων:

Α΄ Ομάδα: Θέματα Κρατικής Ασφάλειας. Στρατηγική και Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας.
Β΄ Ομάδα: Διακρατικές και Διεθνείς Σχέσεις. Διεθνείς Οργανισμοί. Δίκαιο και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γ΄ Ομάδα: Διεθνές Δίκαιο. Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Δ΄ Ομάδα: Εθνικά θέματα – Διεθνείς Συνθήκες. Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία νεότερων χρόνων.
Ε΄ Ομάδα: Εφαρμογή της Διοικητικής Επιστήμης και Πρακτικής στη Δημόσια Διοίκηση. Δημόσια Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσεων.

Β) δύναται να κατανεμηθούν σε ομάδες εργασίας και επιτροπές μελετών για την εκπόνηση ομαδικών εργασιών πάνω σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα της εκπαίδευσης

Γ) υποχρεούνται να συντάξουν, παραδώσουν και παρουσιάσουν ενώπιον τριμελούς επιτροπής, σε χρόνο που καθορίζεται με το πρόγραμμα εκπαίδευσης, ατομική εργασία (διατριβή), η σύνταξη της οποίας γίνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις της Σχολής.

Στους σπουδαστές που αποφοιτούν ευδόκιμα από τη Σχολή απονέμεται, σε επίσημη τελετή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις σπουδές της Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας.Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com