Γυναίκες για την Διεθνή Ασφάλεια στην ανασφαλή εποχή μας – Ημερίδες σε όλη την Ελλάδα που αξίζει να παρακολουθήσετε. – Δείτε σε ποιες πόλεις και μην τις χάσετε


Η Ελληνική Ένωση για Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία σε συνέργεια με την οργάνωση Γυναίκες για τη Διεθνή Ασφάλεια – Ελλάς (Women in International Security, WIIS-Hellas) θα πραγματοποιήσει ημερίδες σε πόλεις της Ελλάδας.

Οι Ημερίδες απευθύνονται στο ευρύ κοινό και όχι κατ’ ανάγκην σε ειδικούς. Στόχος είναι η ενημέρωση σε σχέση με την ευρύτερη έννοια της Ασφάλειας σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα και ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ με την Κοινωνία των Πολιτών, ο διάλογος με ενημερωμένους πολίτες.

Το θέμα των ημεριδών θα είναι: «Παρέχοντας ασφάλεια σε μία ανασφαλή εποχή – Η θέση της Ελλάδας σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον».

Η πρώτη ημερίδα πραγματοποιήθηκε ήδη στην Πάτρα στις 2 Νοεμβρίου με απόλυτη επιτυχία στο Ξενοδοχείο Astir, ενώ αυτές που ακολουθούν είναι:

  • Αλεξανδρούπολη, 20 Νοεμβρίου, στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης
  • Θεσσαλονίκη, 23 Νοεμβρίου, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης
  • Βόλος, 28 Νοεμβρίου
  • Ιωάννινα, 12 Δεκεμβρίου

Η έννοια της ασφάλειας αλλάζει. Από στρατιωτικά αμυντική που ήταν μέχρι πρότινος ακόμα, σήμερα εμπεριέχει βασικές έννοιες όπως η δημοκρατία, η ατομική και πολιτική ελευθερία αλλά και η ισότητα.

Οι εισηγήσεις με κύριο θέμα τη Συμμετοχική Ασφάλεια (Inclusive security) για τον πολίτη και τον «δυνητικό» ρόλο του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. θα γίνουν από εκπρόσωπους του ευρύτερου πολιτικού φάσματος, διεθνών οργανισμών και ειδικούς αναλυτές.

Θα εξεταστεί η εσωτερική και εξωτερική Ασφάλεια με τις νέες μορφές κινδύνων και απειλών όπως τρομοκρατία, ηλεκτρονικός και υβριδικός πόλεμος, κλπ., η θέση της Ελλάδας στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, η αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στους Διεθνείς Οργανισμούς, ο ρόλος και η συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων Περιφερειακών Οργανισμών, τονίζοντας το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην συμμετοχική αντιμετώπισή τους.

Θα επιδιωχθεί η όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή φορέων της τοπικής Κοινωνίας Πολιτών, με έμφαση στη νέα γενιά και τον γυναικείο πληθυσμό, εκπροσώπους της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, επιμελητηρίων και των τοπικών ΜΜΕ, πανεπιστημιακών, φοιτητών, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών κάθε δραστηριότητας.

Η Ελληνική Ένωση για Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία (Ε.Ε.Α.Ε.Σ.) είναι Μη Κυβερνητικός, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ανοικτός σε κάθε πολίτη, που ιδρύθηκε το 1991 με στόχο την ενασχόληση με τα διεθνή θέματα, την Ευρωατλαντική Συνεργασία, την Ασφάλεια, την ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών, την προώθηση και υπεράσπιση των Ελληνικών θέσεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και συνεργασίας στα πλαίσια
των Διεθνών Οργανισμών, αλλά και η ενδυνάμωση δεσμών αλληλεγγύης και συνεργασίας στον Διεθνή χώρο μέσω των Δικτύων που μετέχει.

Δραστηριοποιείται με εκπαιδευτικά προγράμματα, Συνέδρια και ενεργό συμμετοχή σε Διεθνείς εκδηλώσεις.

Οι Γυναίκες για την Διεθνή Ασφάλεια – Ελλάς είναι η εκπρόσωπος στο μοναδικό διεθνές δίκτυο 47 χωρών για την ενημέρωση Γυναικών –και Ανδρών- στα σύγχρονα θέματα
Ασφάλειας και άμυνας και την προώθηση Γυναικών σε θέσεις διεθνούς πολιτικής και ασφάλειας, σε εφαρμογή των αποφάσεων του Ο.Η.Ε.

Υποστηρίζει και προωθεί τα μέλη της σε θέσεις ευθύνης, ενημερώνει, εκπαιδεύει και αναπτύσσει διασυνδέσεις (networking)

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ 2 Ιουνίου: Φάκελλος ΕΜΘ