Οι Ένοπλες Δυνάμεις στη μάχημε τις φλόγες! Τι δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ

Εντυπωσιακοί είναι αριθμοί για την συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στη μάχημε τις φλόγες στην αντιπυρική περίοδο από την 1 Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοπίνωσε το ΓΕΕΘΑ, διατέθηκε το ακόλουθο προσωπικό και μέσα για την κάλυψη αναγκών επιτήρησης και κατάσβεσης πυρκαγιών:

  • 11.279 στελέχη για κατάσβεση πυρκαγιών και για στελέχωση περιπόλων και πυροφυλακίων
  • 3.692 οχήματα και μηχανήματα διαφόρων για κάλυψη αναγκών εποχούμενων περιπόλων και κατάσβεση πυρκαγιών
  • 678 έξοδοι εναερίων μέσων, διαφόρων τύπων, καλύπτοντας συνολικά 1.519 ώρες πτήσης για επιτήρηση και κατάσβεση 150 μείζονων πυρκαγιών

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας λειτούργησαν για μία ακόμα χρονιά αποφασιστικά και η συμβολή τους στην επιτήρηση και στην κατάσβεση των πυρκαγιών ήταν σημαντική.

Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφυλακής, από κοινού με την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, κατέβαλαν γιγαντιαίες προσπάθειες για συχνότερη και πιο οργανωμένη παρουσία ενισχυμένη και από εναέριες περιπολίες των ελληνικών και αμερικανικών UAV.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις ήταν έτοιμες να συμβάλουν ενεργά στην περίθαλψη και σίτιση των πολιτών που βρίσκονταν σε ανάγκη, ενώ πραγματοποιούσαν διαρκώς πτήσεις και περιπολίες πάνω από όλες τις περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες υπήρχε δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς 3 και άνω.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών της Νοτίου Αττικής:

  • Η Μονάδα Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) ΓΕΕΘΑ προέβη σε εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές Αν. Αττικής (διευθέτηση οδού πρόσβασης στο ρέμα Πετρέτζα, καθαρισμός ρέματος Ραφήνας, αποκατάσταση οδού 300 μέτρων πλησίον ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, αναγνώριση προσβάσεων σε 3 ρέματα στο Ν. Βουτζά).
  • Πραγματοποιήθηκαν 25 περίπολοι από 73 στελέχη των ΕΔ στις πληγείσες περιοχές ν. Αττικής.
  • Διατέθηκαν 60 στελέχη των ΕΔ σε εφαρμογή σχεδίου ‘’ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ’’ στην περιοχή Μάτι Αττικής για κατάσβεση εστιών και επιτήρηση των πληγεισών περιοχών.
  • Ενδιαιτήθηκαν οικογένειες πυροπλήκτων στο ΚΑΑΥ ΣΞ Αγ. Ανδρέα και στο ΚΕΔΑ ΠΑ στο Ζούμπερι.
  • Διανεμήθηκαν 265 μερίδες φαγητού από τα 2 κινητά μαγειρεία του ΣΞ στο Μάτι Αττικής.
  • Συνεχίστηκε η διάθεση 1 Φρεγάτας για έρευνα στη θαλάσσια περιοχή Ζούμπερι-Ραφήνας.
  • Υπήρχε διαρκής ετοιμότητα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων Αττικής καθώς και κλινών σε μονάδες ΕΔ Αττικής.