Αναδρομικά ενστόλων και στρατιωτικών: Τα πάνω κάτω φέρνει νέα απόφαση του ΣτΕ – Ζητάει την πλήξρη εφαρμογή των αποφάσεών του μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2019


Νέα απόφαση του ΣτΕ ζητά την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεών του για τα αναδρομικά ενστόλων και στρατιωτικών! Αυτό επισημαίνει η ΠΟΕΣ με σχετική ανακοίνωσή της.

Η κυβέρνηση με την πρόσφατη ρύθμιση, προτίθεται να ικανοποιήσει μέρος των αποφάσεων και δεν συμμορφώνεται πλήρως. Η συνέχεια θα είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα.

Στην ανακοίνωση η ΠΟΕΣ αναφέρει:

Όπως ήδη σας είχαμε ενημερώσει, η Ομοσπονδία μας είχε εγκαίρως προσφύγει, υπηρετώντας τα συμφέροντα όλων των εν ενεργεία στρατιωτικών, στο Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθόσον το δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) δεν είχε συμμορφωθεί με τις δύο (2) αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομελείας του, που προέβλεπαν:

1) την αναδρομική επιστροφή των παρανόμως και αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών των αποδοχών μας και

2) την επαναφορά αυτών (των αποδοχών) στα επίπεδα της 31ης Ιουλίου του 2012.

Το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης, μετά από εξ αναβολής συνεδρίαση, συνεδρίασε εκ νέου, για 2η φορά, την 31η Μαΐου 2017 αι με το υπ΄ αριθμ. 4/2018 πρακτικό του, διαπιστώνοντας τη μη συμμόρφωση του δημοσίου, κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών, όπως εντός οκταμήνου να συμμορφωθεί και όρισε νέα συζήτηση, για την 23η Οκτωβρίου 2018.

Την 23η Οκτωβρίου 2018, πράγματι το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης συνεδρίασε και πάλι και αφού διέγνωσε ότι το δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί πλήρως και ορθώς με την υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφαση της Ολομελείας του,

έδωσε ως τελευταία ευκαιρία πριν την επιβολή κυρώσεως προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε η αρξάμενη διαδικασία και να έχει χωρήσει πλήρως η συμμόρφωσή του (του δημοσίου) προς της ως άνω ακυρωτική απόφαση, νέα προθεσμία και αναβολή της συζήτησης, ορίζοντας νέα ημερομηνία για συζήτηση την 23η Ιανουαρίου 2019, ώστε μέχρι τότε το Υπουργείο Οικονομικών να έχει συμμορφωθεί.

Δείτε ολόκληρο το πρακτικό στην σελίδα της ΠΟΕΣ