Αναδρομικά δώρα & επιδόματα: Τι λέει το ΓΕΣ για τα 2.500 ευρώ – Το έγγραφο που υπογράφει ο Διευθυντής Οικονομικού Υποστράτηγος Αζναουρίδης, δημοσιοποίησε η ΠΟΕΣ

«Ψυχολογικές επιχειρήσεις» κάνει το ΓΕΣ, επιχειρώντας να ανακόψει το κύμμα αγωγών που αναμένεται να κατακλύσει και πάλι τα δικαστήρια.

Οι στρατιωτικοί είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν δικαστικά τα δώρα και τα επιδόματα που έχουν χάσει.

Το ΓΕΣ, ενεργώντας προφανώς με εντολή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εξέδωσε  διαταγή στην οποία δίνει εντολή στις Μονάδες να αποθαρρύνουν όποιον ρωτάει και να του απαντούν ότι δεν είναι δυνατόν να καταβληθούν από την Στρατιωτική Υπηρεσία.

Αυτό είναι ουσιαστικά και η ένδειξη σχετικά με το τι αναμένεται να πάρουν ως απάντηση όσοι υποβάλουν μια απλή αίτηση, ευελπιστώντας στο μέλλον η υπηρεσία να επιστρέψει τα αναδρομικά.

Το έγγραφο δείχνει ότι η δικαστική διεκδίκηση είναι μονόδρομος.

Δείτε τι αναφέρει:

Με το υπ΄ αριθμ. Φ.841.7/90/1413581/Σ.4943/31.10.2018 έγγραφό του το ΓΕΣ, απευθυνόμενο προς τις Μονάδες επισημαίνει:

– Κατόπιν τηλεφωνικών ερωτημάτων, αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού τυχόν αιτήσεων στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού για την αναδρομική καταβολή των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, τα υπόψη επιδόματα καταργήθηκαν, από 1 Ιαν 13 και κατά συνέπεια δε δύναται να καταβληθούν από την Στρατιωτική Υπηρεσία.

– Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση υποβολής ανάλογων αιτημάτων να συντάσσεται απαντητικό έγγραφο προς τους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2690/1999 και στο πλαίσιο των διαλαμβανομένων της προηγούμενης παραγράφου.

αναδρομικά