Ανδρομικά ενστόλων: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ – Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή τους – Τι αναφέρει ο νόμος 4575/18

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) ο νόμος  4575/18 που περιέχει την ρύθμιση που ψήφισε η κυβέρνηση για τα αναδρομιά ενστόλων και στρατιωτικών.

Στο άρθρο 10 περιέχεται η σχετική διάταξη και αναφέρει:

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές
διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση το άρθρο 86 του ν. 4307/2014 (Α’ 246).

Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).

Ανδρομικά ενστόλων: Το επόμενο βήμα

Συνεπώς τώρα αναμένεται η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Με αυτήν θα καθορίζεται με ακρίβεια ο χρόνος, η διαδικασία και οι κρατήσεις που θα γίνουν καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετίζεται με την καταβολή.

Αναδρομικά ενστόλων & στρατιωτικών: Πότε θα δοθούν

 

N-4575


Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com