Πολεμική Αεροπορία: Έρχονται ξίφη για τους αξιωματικούς από ΑΣΣΥ – Τι αποκάλυψε ο Αρχηγός ΓΕΑ σε εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου

Την επίλυση του σοβαρού προβλήματος που απασχολεί τα στελέχη από ΑΣΣΥ υποσχέθηκε ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας αντιπτέραρχος Χριστοδούλου σε απόστρατους αξιωματικούς, κατά τη διάρκεια επετειακής εκδήλωσης για την 28η Οκτωβρίου 1940.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της εκδήλωσης «Τιμής και Μνήμης για τους Ήρωες Έπους 1940-1941» που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) στις 22-10-2018 ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΑ Αντισμήναρχος ε.α. Ιωάννης Κρανιάς και ο Σμήναρχος ε.α. Πιέρρος Πλατάνας είχαν με τον Αρχηγό του ΓΕΑ Αντιπτέραρχο ( Ι) Χρήστο Χριστοδούλου μία πολύ ευχάριστη συζήτηση μαζί του γύρω στα δέκα με δώδεκα λεπτά.

Ο κ Αρχηγός είπε για τα ξίφη « Να μην αγοράσει ξίφος κανείς. Είναι ντροπή αυτό. Η ΠΑ έχει συμφωνήσει με κατασκευαστή ξιφών από τη χώρα μας για τη προμήθεια 2800 ξιφών.

Η συμφωνία εντός των ημερών υπογράφεται από την υπηρεσία προμηθειών και ελπίζει ότι με τη προμήθεια αυτή θα επιλυθεί το πρόβλημα κατά ένα μεγάλο μέρος.

Για τους αποφοιτήσαντες το 1951 θα τους δοθεί σε ειδική τελετή πολύ Σύντομα.»

Τι είχε πει στη Βουλή ο ΥΕΘΑ

Σε απάντηση που είχε δώσει στην Βουλή ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος, και την οποία είχε φιλοξενήσει το Armyvoice.gr,  είχε υποστηρίξει τα ακόλουθα:

Από πλευράς Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας κατά το έτος 2015, η αρμόδια Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) προέβη στη διενέργεια ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια 600 ξιφών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σύναψη της υπ’ αριθμ. 39/16 συμφωνίας πλαίσιο χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, έλαβαν χώρα τα εξής:

  •  Με την ΑΔ. Φ.831/4481/Σ. 1552/05 Δεκ 16/ΔΑΥ/Γ2 (ΑΔΑ: 79ΚΝ6-Ι0Δ) σχετική απόφαση εγκρίθηκε η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με το συμβαλλόμενο μέρος (στη συμφωνία πλαίσιο) προς σύναψη της 1ης εκτελεστικής σύμβασης για την προμήθεια 322 ξιφών, τα οποία και παρελήφθησαν.
  •  Με τη ΑΔ. Φ.831/706/Σ. 185/23 Φεβ 18/ΔΑΥ/Γ3 (ΑΔΑ: ΨΠΡ46-6Χ4) σχετική απόφαση εγκρίθηκε η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης προς σύναψη της 2ης εκτελεστικής σύμβασης για την προμήθεια 304 ξιφών και επίκειται η παραλαβή τους εντός πέντε (5) περίπου μηνών (μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου 2018).
     Μέρος της ποσότητας των προαναφερομένων εκτελεστικών συμβάσεων δεσμεύεται, κατά βάση, για την κάλυψη των αναγκών ορκωμοσίας των νέων Ανθσγών αποφοίτων παραγωγικών σχολών, ενώ τα υπόλοιπα ξίφη προγραμματίζεται όπως διατεθούν σταδιακά σε Αξιωματικούς της ΠΑ προερχόμενους από ΑΣΣΥ.
  • Με την υπ’ αριθμ. 06 από 26 Ιανουαρίου 2018 Διακήρυξη της Υπηρεσίας Προμηθειών της ΠΑ και με αναθέτουσα αρχή το ΓΕΑ προκηρύχθηκε η διενέργεια επαναληπτικής ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια 2.650 ξιφών προς σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διετούς διάρκειας και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 795.000,00€ εκτός ΦΠΑ (300,00€/τεμ.) με σκοπό κατά κύριο λόγο την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.

Ειδικότερα:

  •  Βάσει των όρων της διακήρυξης έχει προγραμματιστεί η προμήθεια 2.150 τεμαχίων στο 1ο έτος και 500 τεμαχίων στο 2ο έτος της συμφωνίας πλαίσιο.
  •  Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 16η Μαρτίου 2018.
  •  Η σύναψη της 1ης εκτελεστικής σύμβασης, στην οποία εντάσσεται το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας της συμφωνίας πλαίσιο, τοποθετείται, κατ’ εκτίμηση, στο έτος 2019.
  •  Ο εν λόγω διαγωνισμός αποτελεί επανάληψη των δύο (2) προηγούμενων άγονων διαδικασιών (Δ.48/15 και Δ.37/16).

Υπό τα ως άνω δεδομένα, προκύπτει ευχερώς ότι από πλευράς ΠΑ έχουν εκδηλωθεί έγκαιρα και με επιμέλεια όλες οι απαιτούμενες ενέργειες αναφορικά με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της απαίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περί προμηθειών/υπηρεσιών νομοθεσίας.Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com