Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί: Αυτοί είναι οι νέοι που «φόρεσαν το αστέρι». Οι ∆ΕΑ της 2017 Ε΄ ΕΣΣΟ που έγιναν αξιωματικοί

Ο Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός (ΔΕΑ) είναι τιμητικός βαθμός που απονέμεται σε έχοντες τα κατάλληλα προσόντα στρατιώτες που εντάσσονται ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί(ΥΕΑ) σε Σχολές Εφέδρων Αξιωματικών .

Οι αποφοιτούντες από τις σχολές ονομάζονται ΔΕΑ.

Ο βαθμός του ΔΕΑ υφίσταται από τον 19ο αιώνα (1888) και ως όρος προέρχεται από το δοκώ (νομίζω, πιστεύω), το οποίο σημαίνει αποδεκτός ύστερα από δοκιμασία.

Συνήθως τους ανατίθενται καθήκοντα διμοιρίτη (επικεφαλής διμοιρίας), διοικητή λόχου (στα Τ.Ε.) υπηρεσίες αξιωματικών (αξιωματικός υπηρεσίας μονάδας κ.λπ.) και καθήκοντα της ειδικότητας τους.

Υπηρετούν πέντε μήνες περισσότερους από τους απλούς στρατιώτες (14 μήνες).

Στην εφεδρεία φτάνουν μέχρι τον βαθμό του Λοχαγού, αφου έχουν κληθεί για μετεκπαίδευση την τελευταία πενταετία, όπως και στον εκάτοστε βαθμο εφέδρου.

Επίσης, κατ’ εξαίρεση μπορούν να φτάσουν λάβουν τον βαθμό του εφέδρου Ταξίαρχου ή Υποστράτηγου, μετά απο συνεργασία ή δωρεά στον Ελληνικό Στρατό.

Ο πρώτος έφεδρος Ταξίαρχος και οι πρώτοι έφεδροι υποστράτηγοι, διορίστηκαν με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας το 2018.

Οι έφεδροι αξιωματικοί μπορούν να κληθούν για μετεκπαίδευση ή επιστράτευση έως την ηλικία των 52 (για Εφ. Ανθυπολοχαγούς) και των 54 (για Εφ. Λοχαγούς).

Στο διάστημα της εκπαίδευσής του είναι Υποψήφιος Έφεδρος Αξιωματικός (ΥΕΑ Α’ – διοικούμενοι) την πρώτη περίοδο (2 μήνες) και (ΥΕΑ Β’ – διοικούντες) την τελευταία (2 μήνες).

Η εκπαίδευση είναι σκληρή και απολύτως στρατιωτική και κινείται κυρίως γύρω απο την πειθαρχία.

Με την αποφοίτησή τους από τη σχολή του όπλου, οι σπουδαστές ονομάζονται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί και συνεχίζουν την εκπαίδευση τους στην μονάδα εκστρατείας όπου τους μεταθέτουν.

Απολύονται με τον βαθμό του Έφεδρου Ανθυπολοχαγού, τον οποίον φέρουν για 20 μέρες όσο είναι εν ενεργεία, ενω ακόμα και μετα απο την απόλυση τους κατέχουν τον βαθμό, μέχρι την πρώτη μετεκπαίδευση (η τυχόν επιστράτευση).

Δείτε ποιοι ονομάστηκαν έφεδροι Ανθυπολοχαγοί με το προεδρικό διάταγμα

ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ


Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com