Προαγωγή εφέδρων

Προαγωγή εφέδρων: Η στιγμή που ο στρατηγός «καρφώνει» το αστέρι – Συγκίνηση στην εκδήλωση του Δ’ ΣΣ για την εφεδρεία και την Εθνοφυλακή.

Είναι μια από τις πιο όμορφες στιγμές που βιώνει ένας έφεδρος αξιωματικός. Η στιγμή που προάγεται όντας στην εφεδρεία. Φοράει τη στολή του και σε ειδική τελετή ξαναζει τον όρκο που έδωσε ως έφεδρος αξιωματικός.

Την σκηνή αυτή παρατηρήσαμε σε εκδήλωση που έγινε στο Δ’ ΣΣ για την εφεδρεία και την εθνοφυλακή και σας την παρουσιάζουμε.

Μάλιστα οι δυο έφεδροι αξιωματικοί που έγιναν υπολοχαγοί και οι 4 στρατιώτες ιατροί που πήραν τον βαθμό του ανθυπολοχαγού, είχαν την τιμή να τους φορέσει το «αστέρι» ο διοικητής του Δ’ ΣΣ αντιστράτηγος Καμπάς.

Εφεδρεία και Εθνοφυλακή το έτος 2018

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας txanthi2.gr η εκδήλωση με θέμα «Εφεδρεία και Εθνοφυλακή το έτος 2018» πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στο Αμφιθέατρο πουι βρίσκεται στο Στρατόπεδο Στεφανίδη, στο Δ΄Σώμα Στρατού.

Η εκδήλωση περιλάμβανε

  • ομιλία από εθνοφύλακα με θέμα «εθνοφυλακή και εφεδρεία μέσα από τα μάτια ενός εθνοφύλακα»,
  • βράβευση του ιδιώτη κ. Γεώργιου Δημητράκη για την δωρεά του (προμήθεια εξοπλισμού εθνοφυλάκων),
  • βράβευση των μονάδων οι οποίες πέτυχαν τα καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την τα ποσοστά παρουσίασης και εκπαίδευσης εφέδρων,
  • προαγωγές μη υπηρετούντων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που ανήκουν στην εφεδρεία του υγειονομικού σώματος,
  • μουσικό πρόγραμμα από την στρατιωτική μουσική του Δ σώματος στρατού και στη συνέχεια παράθεση αφεψημάτων στο χόρτο του αμφιθεάτρου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι θρησκευτικές πολιτικές τοπικές αρχές καθώς και φορείς της πόλης της Ξάνθη.

Πώς προάγονται οι έφεδροι

Οι έφεδροι αξιωματικοί προάγονται μέχρι το βαθμό του Λοχαγού, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις (Άρθρο 36 του Αν 833/37 και ΠαΔ 4­22/84/ΓΕΣ/1o ΕΓ):

► Έχουν πενταετές χρονικό διάστημα παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό.

► Οι προτεινόμενοι Αξκοί να μην έχουν καταληφθεί από το όριο ηλικίας του βαθμού τους ή να μην καταλαμβάνονται από αυτό την 31 Δεκ του έτους που υποβάλλονται οι προτάσεις προαγωγής.

► Έχουν συμμετάσχει σε εθνική ή διακλαδική άσκηση, σε μετεκπαίδευση 7­9 ημερών ή σε εκπαίδευση στη Σχολή εφαρμογής της ειδικότητάς τους (Όπλο ή Σώμα).

► Διαθέτουν τα απαραίτητα ουσιαστικά προσόντα, τα οποία προκύπτουν από τις διαδοχικές σημειώσεις των προτεινομένων και από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της πρότασης (Διοικητική και επαγγελματική ικανότητα, πειθαρχία, γραμματικές γνώσεις, ζήλος, υγεία, ηθικές αμοιβές, επιδόσεις σε σχολεία, κ.λπ.).

→ Ειδικά για τους αξιωματικούς όλων των Σωμάτων (πλην Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών), δεν απαιτείται η συμμετοχή σε εθνική ή διακλαδική άσκηση και σε μετεκπαίδευση 7­9 ημερών.

Επίσης, κατ’ εξαίρεση (Άρθρο 8 του ΝΔ 4089/60), είναι δυνατό οι έφεδροι αξιωματικοί να προαχθούν μέχρι το βαθμό του έφεδρου Ταγματάρχη, εφ’ όσον έχουν:

► Ηλικία μικρότερη των 40 ετών.

► Πενταετές χρονικό διάστημα παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και να μην έχουν καταληφθεί από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, δηλαδή 53 ετών για τους Ανθλγούς, Υπλγούς και 54 ετών για τους Λγούς.

► Εξαίρετη Εθνική, κοινωνική και στρατιωτική δράση, δηλαδή να έχουν (μεμονωμένα ή συνδυαστικά) :

● Προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες που συμβάλλουν στην άμυνα της χώρας και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

● Προσφέρει δωρεές υπέρ των Ενόπλων Δυνάμεων.

● Συμμετάσχει σε εράνους/δωρεές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

● Εκπονήσει μελέτες, που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στη βελτίωση ή επαύξηση του αμυντικού δυναμικού της χώρας.

● Ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια – συλλόγους – οργανισμούς, που έχουν ως σκοπό την προβολή των Εθνικών θέσεων και των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

● Ιδιαίτερες διακρίσεις στον κοινωνικό ­ οικονομικό και πολιτιστικό τομέα, με τις οποίες προβάλλεται η χώρα.

● Ιδιαίτερη διάκριση κατά την πολεμική περίοδο.

● Ιδιαίτερη επίδοση και διάκριση σε στρατιωτική εκπαίδευση (στρατιωτικά σχολεία – ­ ασκήσεις – επιστράτευση).

● Τιμητικές διακρίσεις (εύφημη μνεία, μετάλλια, κλπ) για εξαίρετες πράξεις προς την πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο.
Στείλτε μας τις δικές σας απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σας απασχολούν στο [email protected]