ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ενστόλων & στρατιωτικών

Νίκος Καρδούλας: Η νέα αντίληψη της ΝΔ για την Εθνική Άμυνα όπως την αναλύει ένα στέλεχος από τα Τρίκαλα

Γράφει ο Νίκος Καρδούλας
Τομεάρχης Οργανωτικού ΝΔ Τρικάλων
Συνταγματάρχης ε.α.

Στο σημερινό ασταθές και ρευστό διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον, η εθνική άμυνα, η ασφάλεια και η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα, είναι απαραίτητοι παράγοντες για την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία των πολιτών.

Η ΝΔ εισάγει μια νέα αντίληψη για την Εθνική Άμυνα, αναγνωρίζοντας τις σημερινές συνθήκες ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, τις διαμορφούμενες γεωστρατηγικές συμμαχίες, τις ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες, την ιδιαίτερη γεωπολιτική θέση της χώρας μας, την πολιτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς Οργανισμούς καθώς και την εμπειρία από το παρελθόν.

Διαπιστώνεται σήμερα ακόμη και εντός της ίδιας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, να διατυπώνονται διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες απόψεις σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα, με χαρακτηριστική πρόσφατη περίπτωση το Μακεδονικό.

Επίσης απογοητευτική είναι και η εικόνα της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία εμφανίζεται απροετοίμαστη και αιφνιδιασμένη (πρόσφατο μεθοριακό συμβάν με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς) από την κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα, το δε Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ), το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί σήμερα και τόσο αποδοτικό στο σχεδιασμό και στη θέσπιση εθνικής στρατηγικής, σε μια μάλιστα κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα, που τα Ελληνοτουρκικά και το Σκοπιανό είναι ανοικτά.

Η βασική προεκλογική υπόσχεση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ήταν όχι μόνο ότι θα επιστραφεί το υπόλοιπο 50% των αναδρομικών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά θα επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα προ του Αυγούστου του 2012.

Έχει περάσει σχεδόν μια ολόκληρη τετραετία και η υπόσχεση όχι μόνο δεν έχει υλοποιηθεί, αλλά τα στελέχη έχουν ήδη υποστεί μειώσεις.

Συγκεκριμένα μειώθηκαν όλοι οι βασικοί μισθοί, έγινε περικοπή των επιδομάτων, δόθηκαν στα λόγια επιδόματα που δεν είδαν ποτέ οι στρατιωτικοί, όπως αυτό της νυχτερινής αποζημίωσης, μειώθηκε το επίδομα επικινδυνότητας, η δε ψηφισμένη το 2015 εξίσωση της ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα διανυκτέρευσης των στρατιωτικών και των Σωμάτων Ασφαλείας με το ποσό που παίρνουν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι (αύξηση σε 40 € από 29,35 €) δεν εφαρμόσθηκε ακόμα, διότι οι συναρμόδιοι υπουργοί δεν έχουν εκδώσει το ΠΔ που απαιτείται.

Τις τελευταίες ημέρες δε, διαπιστώνεται η επικοινωνιακή εκμετάλλευση και η πολιτική κοροϊδία των στελεχών από την κυβέρνηση, όσον αφορά το ζήτημα των οφειλόμενων αναδρομικών, ενώ η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ούτε τον ακριβή μήνα έναρξης, ούτε τις μηνιαίες δόσεις και ούτε την πηγή χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με τα δελτία τύπου του Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας της ΝΔ Βασίλη Κικίλια και σύμφωνα με τα «Σημεία Αλήθειας» της Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, τα οποία αποτελούν μια συστηματική και δομημένη κωδικοποίηση του πολιτικού λόγου της Νέας Δημοκρατίας, η νέα αντίληψη της ΝΔ για την εθνική άμυνα είναι:

1. Νέα Πολιτική Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται μία επικαιροποίηση της ισχύουσας πολιτικής εθνικής άμυνας και ασφάλειας, η οποία θα οδηγήσει και σε μία στρατηγική αμυντική αναθεώρηση, όχι μόνο ως προς το δόγμα που διέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και ως προς τον τρόπο με τον οποίον αυτές λειτουργούν:

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πρέπει να γίνουν μικρότερες, καλύτερες και πιο αποτελεσματικές. Χρειάζεται να εξασφαλισθεί η επάρκεια των Ενόπλων Δυνάμεων σε αμυντικό υλικό και εξοπλισμό, όχι με αποσπασματικές προμήθειες, αλλά με διαφάνεια και με βάση τη διάγνωση των συγκεκριμένων αναγκών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τεχνολογική υπεροχή του αμυντικού εξοπλισμού και στην αξιοποίηση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων διοίκησης.

Θα πρέπει να διερευνηθούν, όχι μόνο οι δυνατότητες διεύρυνσης των Ευρωπαϊκών συμμαχιών μας, αλλά και άλλες συμμαχίες και στρατηγικές συμφωνίες, οι οποίες θα είναι προς όφελός μας.

Υπάρχει η δυνατότητα να ενισχυθεί και η τραυματισμένη Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, με μεγαλύτερη διασύνδεση των Ενόπλων Δυνάμεων με αυτή, με ενθάρρυνση των συμπράξεών της με τον ιδιωτικό τομέα και με συνεργασία της με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις λεγόμενες ασύμμετρες απειλές, τον κίνδυνο της τρομοκρατίας και τον κίνδυνο των κυβερνοεπιθέσεων.

Η στρατιωτική θητεία πρέπει να επανεξετασθεί, όχι τόσο ως προς τη διάρκειά της, αλλά κυρίως ως προς τις δεξιότητες τις οποίες αποκτούν τα νέα παιδιά, τα οποία υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ώστε να μπορούν να αποκτούν δεξιότητες και πιστοποίηση, η οποία θα μπορεί να τους είναι χρήσιμη και στη συνέχεια της ζωής τους.

2. Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (ΕΣΑ)

Πρόεδρος του ΕΣΕΠ σήμερα είναι ο υπουργός εξωτερικών, το συμβούλιο συνεδριάζει μόλις τρεις φορές τον χρόνο και έτσι είναι αδύνατον να παραχθεί υψηλή στρατηγική σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, για την ελληνική εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των εθνικών συντελεστών ισχύος και για την πρόληψη και την διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων.

Την εν λόγω αδυναμία μπορεί να καλύψει η σύσταση του ΕΣΑ, το οποίο υπαγόμενο απευθείας στον Πρωθυπουργό θα υποστηρίζει τόσο τον ίδιο στο σχεδιασμό προτάσεων πολιτικής, όσο και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) στη διαχείριση κρίσεων.

Η δημιουργία και σύσταση του μπορεί να στηριχθεί στα πρότυπα Συμβουλίων Ασφάλειας άλλων χωρών.

Η ΝΔ προτείνει την συγκρότηση του ΕΣΑ αντί του ΕΣΕΠ, διότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία, όπου έχουμε απέναντί μας μια Τουρκία, η οποία εκφράζει μια έντονη νευρικότητα, η οποία πρέπει να αντιμετωπισθεί με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση, με ενότητα αλλά και με στιβαρότητα.

Η ανάγκη δημιουργίας του είναι επιτακτική και μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για τον μακροχρόνιο σχεδιασμό και τη θέσπιση αξιόπιστης υπερκομματικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

Ο Πρόεδρος της ΝΔ επισημαίνει συνεχώς ότι για να προχωρήσει στην Ελλάδα η σύσταση του ΕΣΑ για την εξωτερική πολιτική, θα πρέπει να ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και να μην αποτελούν τα εθνικά θέματα εφαλτήριο πολιτικής σύγκρουσης.

3. Το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αποτελεσματικότητά τους. Χρειάζεται η θεσμοθέτηση ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα και τις ανάγκες της χώρας, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοκρατική ιεραρχική εξέλιξη.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με απόλυτο σεβασμό, διότι σε εξαιρετικά δύσκολες και αντίξοες συνθήκες επιτελούν το καθήκον τους, υπηρετούν την πατρίδα, τιμούν το Εθνόσημο και δεν το κάνουν μόνο ως προς το κύριο αντικείμενο της αποστολής τους, αλλά και ως προς τον κοινωνικό τους ρόλο.

Όποτε υπάρχει ανάγκη και όποτε ζητείται η αρωγή των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή πάντα προσφέρεται.

Ο Πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε ότι η αυριανή κυβέρνηση της ΝΔ, άσχετα με το τι θα κάνει η κυβέρνηση που ενέπαιξε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και τους έδωσε υποσχέσεις που δεν τήρησε, θα φροντίσει ώστε να επιστραφεί το 50% των αναδρομικών και ότι θα έχει ως πρώτη της προτεραιότητα την κατάθεση ενός νέου μισθολογίου που θα λαμβάνει υπόψιν τα ειδικά χαρακτηριστικά των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και που θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς αποδοχές. Επεσήμανε επίσης ότι δεν ανήκει στην κατηγορία των πολιτικών που δίνει αφειδώς υποσχέσεις, αλλά αυτά για τα οποία έχει δεσμευθεί σκοπεύει να τα τηρήσει στο ακέραιο.

Συμπεραίνοντας, αν ληφθεί υπόψη ότι η χώρα μας εξακολουθεί να ξοδεύει άνω του 2% του ΑΕΠ της σε αμυντικούς εξοπλισμούς και ότι αυτά τα οποία ξοδεύει είναι 40% λιγότερα από αυτά τα οποία ξόδευε πριν την κρίση, η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε δεν θα αποτελέσει για τη ΝΔ πρόσχημα για τη μείωση της αποτρεπτικής ικανότητας και του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά αντίθετα θα γίνει αφορμή για την ανασυγκρότησή τους με προτεραιότητα στον ανθρώπινο παράγοντα.

Σύντομα η ΝΔ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένες προτάσεις για την Εθνική Άμυνα, για τις οποίες ο Τομέας Άμυνας της ΝΔ εργάζεται πυρετωδώς.