Κρίσεις 2018: Αυτοί είναι οι πλωτάρχες που προάγονται – Ανακοινώθηκαν τα ονόματα με τους  πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2018-19

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι Πλωτάρχες που προάγονται με βάση την απόφαση που έλαβε το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών (ΣΠΑ).

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
1. Προάγουµε στον βαθµό του Αντιπλοιάρχου τους παρακάτω Πλωτάρχες:

α. Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 (παρ. 4β) του
ν.2439/96, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική
κρίση έτους 2018-19 από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών (ΣΠΑ) ως «Προακτέοι
κατ’ εκλογή», σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 2/Σ.2 από 30-03-2018 απόφασή του, της
προαγωγής τους λογιζοµένης από 11-09-2018, ηµεροµηνία που συµπληρώνουν τον
συνολικό χρόνο υπηρεσίας Αξιωµατικού και θέτουµε στην επετηρίδα Αξιωµατικών
Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ), µετά τον Αντιπλοίαρχο Καλαθάκη Παναγιώτη του Ευάγγελου
Προαγωγή Πλωταρχών 2018