ΒΟΕΑ: Ξεκινά η χορήγηση στα τέκνα των μετόχων και των μερισματούχων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.


Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2018, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 71 Ταξιαρχία: Τελετή απονομής του κόκκινου μπερέ

Για όσους υπέβαλαν αίτηση τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους, << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>> το αργότερο μέχρι 18-09-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 30-09-2018.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή Φορολογικών Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις στις πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικο Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Realshave.gr

Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας

Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΒΟΕΑ: Ξεκινά η χορήγηση στα τέκνα 1 ΒΟΕΑ: Ξεκινά η χορήγηση στα τέκνα