Ελληνοκύπριος καθηγητής ζητά από το Συμβούλιο της Ευρώπης να δημευτεί η περιουσία της Τουρκίας στις ευρωπαϊκές χώρες γιατί δεν έχει αποζημιωθεί μετά την επόφαση που επιδίκαστε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Ο κ. Ανδρέας Ορφανίδης, κάτοχος ακίνητης περιουσίας στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, είχε προσφύγει στο δικαστήριο για την περιουσία του. Το 2009 δικαιώθηκε για την παραβίαση του δικαιώματός του για πρόσβαση στην περιουσία του, στα κατεχόμενα.

Ωστόσο έκτοτε, δεν έχει λάβει ακόμη από την Άγκυρα την αποζημίωση  που έχει καταλογίσει το δικαστήριο, ενώ αναμένει και την άμεση, όπως λέει, αποκατάσταση της περιουσίας του.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, με πρόσφατη επιστολή του προς την Επιτροπή Υπουργών ο Ελληνοκύπριος καθηγητής ζητά να παρθούν «ισχυρά και αποτελεσματικά» μέτρα, αν η Τουρκία δεν καταβάλει τα ποσά, πλέον τόκους, που οφείλει μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του σώματος, μεταξύ 18 και 20 Σεπτεμβρίου, 2018.

Τι ζητά από την Ευρώπη

«Με σεβασμό προτείνω όπως η Επιτροπή Υπουργών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για επίβλεψη της υλοποίησης των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για δήμευση περιουσιακών στοιχείων της Εναγόμενης Κυβέρνησης σε μια ευρωπαϊκή χώρα (για παράδειγμα στη Γαλλία, όπου τόσο το ΕΔΑΔ, όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν την έδρα τους) για την πληρωμή του πιο πάνω ποσού της αποζημίωσης και του τόκου» αναφέρει.

Ζητά παράλληλα την άμεση εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου και των ατομικών μέτρων, περιλαμβανομένης της άμεσης αποκατάστασης του σπιτιού και της περιουσίας του.

Όσον αφορά τα ατομικά μέτρα, ο κ. Ορφανίδης λέει ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ εκτελούνται πλήρως και άνευ όρων από την εναγόμενη Κυβέρνηση, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υπουργών, χωρίς προηγούμενη παρέμβαση από άλλο μέρος ή Σώμα, όπως είναι η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» στα κατεχόμενα.

Ο κ. Ορφανίδης ζητά, τέλος, την καταβολή ενός ετήσιου ποσού για την περίοδο 2009-2018 ως αποζημίωση για την αποτυχία της Τουρκίας να υλοποιήσει τις σχετικές αποφάσεις του ΕΔΑΔ.