Πρόσκληση σε πρώην “γαλάζιο στέλεχος” να πάει στο ΥΠΕΘΑ απευθύνει ο Πάνος Καμμένος. Πρόκειται για πρώην υφυπουργό, με τον οποίο έχουν διασταυρώσει τα ξίφη τους πολλές φορές. 


Η πρόσκληση έρχεται μέσω Κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο πρώην υφυπουργός Θανάσης Δαβάκης είχε καταθέσει ερώτηση σχετικά με την “Επάρκεια ανώτατων ορίων εξοπλιστικών δαπανών 2019 _ 2022”.

Ο Πάνος Καμμένος στην απάντησή του τονίζει ότι τα αιτηθέντα στοιχεία φέρουν βαθμό ασφαλείας «ΑΠΟΡΡΗΤΟ».

Η απάντηση Καμμένου

Έχουν μάλιστα συζητηθεί σε επίσης απόρρητες συνεδριάσεις της Εδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων της οποίας μάλιστα ο ερωτών Βουλευτής αποτελεί τακτικό μέλος, μη δυνάμενα να αποδεσμευθούν μέσω της παρούσης διαδικασίας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 133 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων.

Σε κάθε περίπτωση, οι πληρωμές για ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις και ενεργοποιημένα υποπρογράμματα (δεσμεύσεις ποσών- προαναλήψεις για υλοποίηση των απαιτούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών), κινούνται εντός της καθορισθείσας, από το Μ.Π.Δ.Σ ετών 2019-2022, οροφής, σε συνάρτηση με τις εκάστοτε προτεραιοποιήσεις υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων που τίθενται από το ΓΕΕΘΑ, κατά τον ετήσιο σχεδιασμό του, όπως αυτός αναλύθηκε διεξοδικά κατά την απόρρητη συνεδρίαση της Εδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων την 2α Απριλίου 2018.

Συνεπώς καλείται ο ερωτών κύριος Βουλευτής, εφόσον επιθυμεί, να επισκεφθεί τo ΥΠΕΘΑ προκειμένου να ενημερωθεί αρμοδίως από επιτελείς των Γενικών Επιτελείων για τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Realshave.gr

  

Ποιο "γαλάζιο στέλεχος" καλεί ο Καμμένος στο ΥΠΕΘΑ 1 Ποιο "γαλάζιο στέλεχος" καλεί ο Καμμένος στο ΥΠΕΘΑ