Προσλήψεις ΕΠΟΠ ή Προσλήψεις ΟΒΑ Διαγωνισμός Ομάδων από το Μηχανοκίνο Πεζικό

Στο πεδίο Βολής «ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ» έγινε πριν από λίγες ημέρες ένα πρωτότυπος διαγωνισμός. Διαγωνίστηκαν Ομάδες από το Μηχανοκίνητο Πεζικό. 

Συμμετείχε το προσωπικό από όλες τις Μηχανοκίνητες Μονάδες Πεζικού του 21 Μ/Κ Συντάγματος Πεζικού, του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ΣΣ «ΘΡΑΚΗ»).

Οι Ομάδες αξιολογήθηκαν σε μία σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, που ενδέχεται να συναντήσουν στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Την τελική φάση του διαγωνισμού, παρακολούθησε ο Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς.

Διαπιστώθηκε η άρτια οργάνωση και επιχειρησιακή ετοιμότητα των τμημάτων που έλαβαν μέρος σε αυτή.

Το Πεζικό

Το Πεζικό είναι το αρχαιότερο Όπλο του Ελληνικού Στρατού. Από την αρχαιότητα ως σήμερα παραμένει ο «Βασιλιάς των Όπλων».

Κατά το μεσαίωνα το Πεζικό, περιφρονούμενο από τους Ιππότες, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και τάσσεται πίσω από το Ιππικό. Οι Αγγλοι όμως γρήγορα καταννόησαν αυτό το σφάλμα και έδωσαν κατά τον εκατονταετή Πόλεμο (1447-1453) την πρέπουσα θέση στο Πεζικό, που παραμένει πάντα ο Βασιλιάς των Όπλων.

Στον ελληνικό Στρατό είναι πρώτο στη σειρά μεταξύ των Όπλων του Στρατού Ξηράς (Πεζικό, Πυροβολικό, Ιππικό – Τεθωρακισμένα, Μηχανικό, Διαβιβάσεις και Αεροπορία Στρατού).

Αποστολή Πεζικού

Να μάχεται δια πυρός, ελιγμού και κινήσεως, κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, σε οποιοδήποτε έδαφος, να κατακτά το έδαφος, να καταστρέφει ή να αιχμαλωτίζει τον εχθρό, να τον εκδιώκει από τις θέσεις του και να εξασφαλίζει τη διατήρηση του καταληφθέντος εδάφους, αποκρούοντας την έφοδο του εχθρού με πυρά, αγώνα εκ του συστάδην και αντεπιθέσεις.

Χαρακτηριστικά

Είναι το όπλο του εκ του «συστάδην αγώνος». Κύρια χαρακτηριστικά του, είναι η ευκαμψία, η συνοχή και η ικανότητα να μάχεται επί παντοδαπού εδάφους, για μακρύ χρονικό διάστημα, κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ημέρα και νύκτα.

Οι άνδρες του δοκιμάζονται περισσότερο από τους άνδρες των άλλων Όπλων στο πεδίο της μάχης και για το λόγο αυτό πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι ψυχικά και σωματικά, σε βαθμό τέτοιο, ώστε να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις κακουχίες του πολέμου αφενός και αφ’ ετέρου τις συγκινήσεις της μάχης.

Μία επιχείρηση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε, μόνο όταν καταλάβει τον ΑΝΣΚ το Πεζικό.