Απόφοιτοι ΣΜΥ: Αυτοί είναι οι Νέοι Μόνιμοι Λοχίες! Η σειρά της αποφοίτησης και ιεραρχίας για την Τάξη 2018

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες Επιλογής και Τελικής Σειράς Επιτυχίας των Αποφοιτούντων ∆ιοικητικών και Τεχνικών Σπουδαστών, από τη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Τάξεως 2018, ονοµάζουµε:

Άρθρο µόνο
1. Μόνιµους Λοχίες από 13 Ιουλίου 2018, τους ευδοκίµως αποφοιτήσαντες από
τη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών, οι οποίοι περιλαµβάνονται στους από 4 Ιουλίου 2018
Κυρωµένους Πίνακες Επιλογής και Τελικής Σειράς Επιτυχίας των Αποφοιτούντων ∆ιοικητικών και Τεχνικών Σπουδαστών, Τάξεως ΣΜΥ 2018. Τους προαναφερόµενους κατατάσσουµε στα Όπλα και στα Σώµατα του Στρατού Ξηράς µε υποχρέωση παραµονής πέντε (5) ετών, και µε σειρά αρχαιότητας σύµφωνα µε την σειρά επιτυχίας τους κατά την αποφοίτηση τους από την Σχολή όπως παρακάτω

λοχίες by Panellinia Omospondia Enoseon Stratiotikon on Scribd