Στρατηγός Κωσταράκος

Κωσταράκος: Το NRDC-GR έτοιμο να αναλάβει ΝΑΤΟϊκές αποστολές. Τι σηματοδοτεί η άσκηση TRIDENT JAGUAR 2018, εξηγεί ο Στρατηγός

Τη σημασία της άσκησης TRIDENT JAGUAR 2018 με την οποία το NRDC-GR πιστοποιήθηκε ως διακλαδικό στρατηγείο ι κανό να αναλάβει ΝΑΤΟϊκές αποστολές σε όλο τον κόσμο, επισημαίνει ο Στρατηγός Κωσταράκος με σχετική ανάρτησή του στο Facebook.

Στις 11 Ιουν 18 ο Δκτής του NRDC-GR, Αντγος Δημήτριος Μπίκος, καλωσόρισε στον χώρο της ασκήσεως στο Στρδο της Ασσήρου τους Διακεκριμένους Επισκέπτες κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας της επιτυχούς εκτέλεσης της άσκησης “TRIDENT JAGUAR 2018”, στην οποία έλαβαν 1300 στελέχη και οπλίτες από τα 26 συμμετέχοντα κράτη.

Το Στργείο τίμησαν με την παρουσία τους ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αντγος Κων/νος Φλώρος, ο Δκτής του Διακλαδικού Κέντρου Πολέμου (JWC) Υπτγος (POL A) Αντρέι Ρεούντοβιτς (Andrzej Reudowicz), καθώς και αντιπρόσωποι από τη Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού (ACT), τη Διοίκηση Διακλαδικών Δυνάμεων Μπρούνσουμ (JFCBS), άλλα Στργεία του ΝΑΤΟ, τα Συνεργαζόμενα Κράτη και Διοικήσεις, Γενικοί Πρόξενοι από τα συνεισφέροντα στο Στρατηγείο Κράτη και άλλοι διακεκριμένοι καλεσμένοι από κρατικές και διεθνείς αρχές.

Η άσκηση TRIDENT JAGUAR 18 αποτέλεσε το τελευταίο στάδιο μίας διαδικασίας μετασχηματισμού του Στργείου σε Διακλαδικό. Το ACT, το JFCBS και το JWC μαζί με άλλα ΝΑΤΟϊκά και εθνικά Στργεία καθώς και μέσω αντιπροσώπων των συνεργαζόμενων κρατών είχαν πολύτιμη συνεισφορά σε αυτήν την επιτυχία.

Μέσω της γνώσης και της εξειδίκευσής τους προσέθεσαν στο Στργείο καινοτόμες και αποτελεσματικές διαστάσεις σε ότι αφορά το αντικείμενο εξειδίκευσης του καθενός.

Η Ελλάδα λειτούργησε για τους συμμετέχοντες ως θεμέλιο μέσω των προηγμένων δυνατοτήτων του.

Η διακλαδικότητα λειτούργησε ως ένας σημαντικός σύνδεσμος ο οποίος ενοποίησε τους διάφορους τομείς λειτουργίας του NRDC GR. Κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης η εξειδίκευση και η εμπειρία των συμμετεχόντων , μέσω μοντέρνων τεχνικών και μεθόδων εμπλούτισαν και ενδυνάμωσαν τον τρόπο εκπλήρωσης των διαδικασιών των ΕΔ στο σημερινό πολυδιάστατο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η πολύτιμη καθοδήγηση από την Ηγεσία ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή κατάληξη αυτής της αξιολόγησης, ενώ ενέπνευσε το προσωπικό κατά τη διάρκεια των κρίσιμων φάσεων της απαιτητικής αυτής διαδικασίας.

Με την σημαντικότατη συμμετοχή της Ελλάδας ως Φιλοξενόν Έθνος, το πολυεθνικό προσωπικό απέδειξε με τον πλέον υποδειγματικό τρόπο τις ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις που διακατέχουν τη στρατιωτική οικογένεια της συμμαχίας.

Έχοντας ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό του σε Διακλαδικό Στργείο, το NRDC-GR αποτελεί ένα ικανότατο, πολυσύνθετο και αξιόπιστο ΝΑΤΟϊκό Στργείο, πανέτοιμο να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις. Ενισχυόμενο από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού, μαζί με την αγαστή συνεργασία και προθυμία του προσωπικού του , το Στργείο αντανακλά στα Συνεισφέροντα Κράτη την αφοσίωση και την δέσμευση προς τη Συμμαχία.