Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών
.

Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών: 6 κρίσιμα ερωτήματα για τις αλλαγές. Τι φέρνει η τροοπλογία που αποκάλυψε το Armyvoice.gr και τι θα πρέπει να προσέξουν οι αρμόδιοι

Του αντιπτεράρχου (Ι)εα Ιωάννη Αναστασάκη (*)

Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την Διεθνή Αμυντική/Στρατιωτική Συνεργασία που εισάγεται σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, έχει κατατεθεί τροπολογία με τη διαδικασία του «εκπρόθεσμου», τροποποίηση του άρθρου 72 στο Νόμο 3433/2006 (ΦΕΚ Α΄20).

Η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου 72 αφορά στον καθορισμό μέγιστου χρονικού ορίου τριών (3) ετών για την παραμονή πολιτικών Υπαλλήλων στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ).

Ριζικές αλλαγές στην Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών με τροπολογία

Κάθε καλοπροαίρετος θα μπορούσε να αναλογιστεί ότι η υπόψη τροποποίηση του Ν. 3433/06, εισήχθη ως εκπρόθεσμη διότι καθυστέρησε η σύνταξη της σχετικής μελέτης σκοπιμότητας που κατέληξε στο συμπέρασμα της προτεινόμενης τροποποίησης.

Εκτιμάται βέβαια ότι θα πρέπει να υπάρχει η σχετική εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, επιπλέον αυτής της πολύ συνοπτικής που δημοσιοποιήθηκε.

Θα μπορούσε βέβαια εκ του αντιθέτου, κάθε κακοπροαίρετος να σκεφτεί ότι η τροποποίηση του νόμου εισήχθη με τη διαδικασία του «εκπρόθεσμου», είτε για να προλάβει αντιδράσεις και σχόλια από κάθε ενδιαφερόμενο, είτε για να μην δοθεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας και μελέτης εκ μέρους των μελών της Αρμόδιας Επιτροπής.

Ανακαλούνται στη μνήμη του γράφοντα, οι μακροχρόνιες προσπάθειες στο παρελθόν, για την οργάνωση της ΓΔΑΕΕ, τόσο όσο αφορά τον τρόπο «Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας», όσο και την αναλυτική περιγραφή των θέσεων εργασίας (Job Description) του εξειδικευμένου Προσωπικού που απαιτείται να την επανδρώνει.

Ο προβληματισμός εστιάζεται στο πλήθος γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται να έχει κάθε εργαζόμενος στη ΓΔΑΕΕ και που έχουν σχέση με την Εθνική νομοθεσία και τις διαδικασίες, αλλά επίσης με τις δεσμεύσεις από την ΕΕ, καθώς επίσης από την εφαρμογή της Διεθνούς Νομοθεσίας.

Οι ανωτέρω προβληματισμοί δεν είναι κενοί περιεχομένου. Αρκεί να αναλογιστεί κάθε σοβαρός και προβληματισμένος φορολογούμενος τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ή ευρώ που η χώρα μας έχασε ή πλήρωσε, από λάθη ή παραλήψεις, λόγω της έλλειψης γνώσεων του προσωπικού της ΓΔΑΕΕ.

Αυτά προέκυψαν, τόσο από υποθέσεις επίλυσης διαφορών με Διεθνείς αντισυμβαλλόμενες Εταιρείες ενώπιον του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου στο Παρίσι (International Chamber of Commerce (ICC) – dispute Resolution), όσο και σε υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (European Court of Justice (ECJ)).

Για παράδειγμα, η καταδίκη της χώρας μας στην υπόθεση C-409/05 ενώπιον του ECJ, είναι μία μόνο περίπτωση που επιβεβαιώνει τα ανωτέρω.

Επίσης ποσά που δεν εισπράχθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο λόγω ληγμένων ή λανθασμένων εγγυητικών επιστολών και λοιπών εμπράγματων διαβεβαιώσεων, καταδεικνύει την σοβαρότητα του θέματος και την πληθώρα γνώσεων και εμπειρίας που πρέπει να έχει το προσωπικό της ΓΔΑΕΕ, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Η πρόσφατη υπόθεση πώλησης αποσυρόμενων πυρομαχικών, είναι ένα ακόμα παράδειγμα έλλειψης γνώσεων αν όχι και σκοπιμοτήτων.

Σε σχέση με την εισηγούμενη τροποποίηση του νόμου 3433/06 και με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα, όπως είναι:

  1. Υπάρχει η «δεξαμενή εμπειρογνωμόνων» (pool of experts) για την αντικατάσταση του προσωπικού κάθε τρία (3) χρόνια, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας;
  2. Έχει καθοριστεί η αναλυτική «περιγραφή εργασίας (job description) που κατ΄ ελάχιστον πρέπει να καλύπτει το προσωπικό μίας ιδιαίτερα ευαίσθητης Υπηρεσίας όπως είναι η ΓΔΑΕΕ;
  3. Έχει προβλεφθεί η διεξαγωγή Σεμιναρίων ενημέρωσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της ΓΔΑΕΕ;
  4. Ο χρόνος των τριών (3)ετών παραμονής στην ΓΔΑΕΕ έχει προκύψει από κάποια συγκεκριμένη Μελέτη ή καθορίστηκε με κάποια άλλη διαδικασία; Είναι επαρκής για την απόδοση του προσωπικού, δεδομένου του εύρους γνώσεων και εμπειρίας που είναι απαραίτητη;
  5. Έχει μελετηθεί η διαδικασία στελέχωσης σε αντίστοιχες Υπηρεσίες κρατών μελών της ΕΕ ή άλλων συμμάχων χωρών που αποδεδειγμένα λειτουργούν από ικανοποιητικά έως άψογα;
  6. Έχει εξεταστεί ο τρόπος διασφάλισης της «γνωστικής συνέχειας» των θεμάτων που κατά κανόνα η υλοποίησή τους ξεπερνά τα τρία (3) έτη, δεδομένου ότι η γνώση και εμπειρία δεν μεταβιβάζεται με μόνο την χρέωση των φακέλων κάθε υπόθεσης;

Εξετάζοντας τον νόμο 3433/06 που θα τροποποιηθεί, διαπιστώνεται ότι περιλαμβάνει κατά περίπτωση, προβλέψεις έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων ή Προεδρικών Διαταγμάτων για τον καθορισμό επιμέρους κρίσιμων θεμάτων.

Στην προτεινόμενη εισήγηση τροποποίησης δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται πρόβλεψη αυτής της μορφής.

Η ισχύουσα Διοικητική Αυτοτέλεια μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) επιτείνει τις ενδο-υπηρεσιακές τριβές αλλά και σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι έχει επιφέρει και βαρύ οικονομικό αντίκτυπο για το Ελληνικό Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, η προτεινόμενη τροποποίηση αποπνέει αέρα προχειρότητας και ελπίζουμε όχι σκοπιμοτήτων.

(*) Ο αντιπτέραρχος Ιωάννης Αναστασάκης έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών στη ΓΔΑΕΕ σε θέσεις ευθύνης. Έχει επίσης χρηματίσει πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Wassenaar Arrangement (WA/Expert’s Group), καθώς και μέλος των αντίστοιχων Ομάδων της EU και EC.