Δαβάκης ελέγχει Καμμένο: Πώς θα καλυφθούν οι έκτακτες εξοπλιστικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων;  Άλλα έλεγε και άλλα έκανε ο Καμμένος

Στις αρχές Απριλίου, η κυβέρνηση δήλωνε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ποσό αυτό βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τις οροφές των εξοπλιστικών δαπανών που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022 (ΜΠΔΣ ή Μεσοπρόθεσμο), το οποίο η κυβέρνηση ψήφισε στις 13 Ιουνίου 2018, δηλαδή μόλις δύο μήνες μετά την ανωτέρω ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, το ΜΠΔΣ προβλέπει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ανώτατο όριο εξοπλιστικών δαπανών τα 530 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Εκτός από τις έκτακτες δαπάνες που η κυβέρνηση ανακοίνωσε στις αρχές Απριλίου, το ποσό αυτό καλείται να καλύψει και τις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις.

Ενδεικτικά, μόνο οι δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό των F-16 και των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3B ξεπερνούν για το 2019 τα 220 εκατ. ευρώ, αποτελώντας δηλαδή περίπου το 41% του συνόλου της εξοπλιστικής οροφής για αυτό το έτος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, κ. Δαβάκης κατέθεσε Ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Καμμένο, με την οποία του ζητά να απαντήσει στα ακόλουθα τρία ερωτήματα:

Πρώτον, ποιο το ανά έτος σύνολο των ανειλημμένων υποχρεώσεων, πλην των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των F-16 και των P-3B, εξοπλιστικών προγραμμάτων για την τετραετία 2019 – 2022;

Δεύτερον, πόσα και ποια εξοπλιστικά προγράμματα εντάσσονται στις κρίσιμες ανάγκες που η κυβέρνηση ανέφερε στις αρχές του περασμένου Απριλίου;

Τρίτον, πόσα και ποια από τα 42 εξοπλιστικά προγράμματα που η Επιτροπή Εξοπλιστικών ενέκρινε στις 30 Ιουλίου 2014, προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν εντός της τετραετίας 2019 – 2022;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Επάρκεια ανώτατων ορίων εξοπλιστικών δαπανών 2019 – 2022

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, στις αρχές Απριλίου, η κυβέρνηση δήλωνε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την κάλυψη εκτάκτων εξοπλιστικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ταυτόχρονα, στις 28 Απριλίου η κυβέρνηση εξουσιοδότησε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να υπογράψει διακρατική σύμβαση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αναβάθμιση αριθμού μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Φ.093/115/35142 (ΑΔΑ: ΨΩΖ66-Σ3Η), το προτεινόμενο από την κυβέρνηση χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του συγκεκριμένου προγράμματος έχει ως εξής:

Επίσης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ.900α/382/14300 απάντηση του κ. υπουργού Εθνικής Άμυνας σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας τύπου P-3B είναι το εξής:

Συνολικά, δηλαδή, οι βεβαιωμένες υποχρεώσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ερχόμενη τετραετία και για μόνο δύο από τα πολλά τρέχοντα και εκκρεμή εξοπλιστικά προγράμματα κατανέμονται ανά έτος ως ακολούθως:

Λαμβάνοντας υπ’ όψη (α) το γεγονός ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κ. υπουργός Εθνικής Άμυνας έχουν κάνει λόγο για έκτακτες ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, (β) το γεγονός ότι από το 2014 εκκρεμούν 42 εξοπλιστικά προγράμματα η πλειονότητα των οποίων αφορούσε την υποστήριξη ή τον εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχόντων συστημάτων του ελληνικού οπλοστασίου,(γ) το γεγονός ότι τα διαθέσιμα αυτά θα κληθούν να καλύψουν και ανειλημμένες υποχρεώσεις παλαιοτέρων ετών και (δ) το γεγονός ότι η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας αυξάνει τις ανάγκες για τήρηση των Ενόπλων Δυνάμεων σε αυξημένη επιχειρησιακή δυνατότητα, είναι προφανές ότι ανακύπτουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το αν το ανώτατο αυτό όριο επαρκεί για να καλύψει τις κρίσιμες ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός:

 • Ποιο το ανά έτος σύνολο των ανειλημμένων υποχρεώσεων, πλην των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των F-16 και των P-3B, εξοπλιστικών προγραμμάτων για την τετραετία 2019 – 2022; Να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ένα από τα εξοπλιστικά προγράμματα για τα οποία εκκρεμούν πληρωμές εντός της επόμενης τετραετίας:
  • Τίτλος εξοπλιστικού προγράμματος και σύντομη περιγραφή.
  • Ημερομηνία ενεργοποίησης.
  • Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης.
  • Εκτιμώμενο έτος αποπληρωμής.
  • Κατανομή πληρωμών ανά έτος από την υπογραφή σύμβασης έως το τέλος της.
 • Πόσα και ποια εξοπλιστικά προγράμματα εντάσσονται στις κρίσιμες ανάγκες που η κυβέρνηση ανέφερε στις αρχές του περασμένου Απριλίου; Να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ένα από αυτά:
  • Τίτλος εξοπλιστικού προγράμματος και σύντομη περιγραφή.
  • Στάδιο υλοποίησης.
  • Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.
 • Πόσα και ποια από τα 42 εξοπλιστικά προγράμματα που η Επιτροπή Εξοπλιστικών ενέκρινε στις 30 Ιουλίου 2014, προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν εντός της τετραετίας 2019 – 2022; Να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ένα από αυτά:
  • Τίτλος εξοπλιστικού προγράμματος και σύντομη περιγραφή.
  • Στάδιο υλοποίησης.
  • Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.

Ο ερωτών βουλευτής

Αθανάσιος Π. Δαβάκης
Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ.

 

Ελάτε στην ομάδα μας στο Facebook με ένα κλικ ΕΔΩΣτείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com