Ποια μέτρα έχει λάβει το ΥΠΕΘΑ για τη διευκόλυνση των Στρατιωτικών; – Τι υπογραμμίζει στην ερώτηση που κατέθεσε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο βουλευτής Κωνσταντίνος Μπαργιωτάς

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με θέμα «Στήριξη των στρατιωτικών και των οικογενειών τους», κατέθεσε ο Βουλευτής Κωνσταντίνος Μπαργιώτας.

Όπως αναφέρει ο κ. Μπαργιώτας “δεδομένου ότι η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ όρισε το 2018 ως Έτος Μέριμνας Προσωπικού ποια είναι η μέριμνα για το προσωπικό; Ποια μέτρα έχει λάβει για την διευκόλυνση των στρατιωτικών και των οικογενειών τους;”

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Μπαργιώτα:

Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι μια κοινωνική ομάδα με ιδιαίτερα προβλήματα. Οι στρατιωτικοί είναι, ίσως, η μοναδική κοινωνική ομάδα, η οποία από την είσοδο της στο στράτευμα (στρατιωτικές σχολές, σχολεία εφαρμογής) σε ηλικία 18 ετών έως και την αποστρατεία σε ηλικία 58 πλέον ετών, δεν λαμβάνει ποτέ μόνιμη οργανική θέση, αλλά μετακινείται συνεχώς. Η συχνή αλλαγή κοινωνικού και σχολικού περιβάλλοντος δημιουργεί πολλά προβλήματα στις οικογένειες.

Για παράδειγμα, οι σύζυγοι των στρατιωτικών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα στην πλειοψηφία τους παραμένουν στην ανεργία, διότι λόγω των συχνών μεταθέσεων η πρόσληψη δεν είναι εύκολη. Έτσι, πέραν των άλλων, δεν δίνεται η δυνατότητα στις συζύγους να συμβάλλουν στο οικογενειακό εισόδημα.

Επιπλέον, υπάρχουν προβλήματα η λύση των οποίων απαιτεί διάθεση κονδυλίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καταβολή του υπόλοιπου 50% των αναδρομικών που προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, η καταβολή επιδόμαρος παραμεθορίου στα στελέχη τα οποία υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, όπως συμβαίνει με τουε υπόλοιπους τακτικούς υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ωστόσο, υπάρχουν και ζητήματα που δεν έχουν κανένα οικονομικό κόστος, αλλά απαιτούν ρύθμιση, όπως η τροποποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά στην συνυπηρέτηση συζύγων στρατιωτικών του άρθρου 72 παρ. 5 του Ν. 4316/2014.

Επίσης, η ένταξη των συζύγων Στρατιωτικών στον Ν.4115/2013 άρθρο 44 Α με τοποθέτηση των εκπαιδευτικών συζύγων στην «έδρα» του νομού, όπου έχει μετατεθεί ο σύζυγος σε εναρμόνιση του νομικού πλαισίου με αυτό που ισχύει για τους/τις συζύγους καθηγητών και λεκτόρων ΑΕΙ.

Μεγάλες δυσλειτουργίες έχουν διαπιστωθεί στην σύσταση των υπηρεσιακώνν συμβουλίων και στην έκδοση αποφάσεων για απόσπαση κατά προτεραιότητα βάση του Ν. 2946/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4316/2014, άρθρο 72, παρ. 5.

Πρόκειται για καθυστερήσεις που αποδιοργανώνουν στην ουσία τις οικογένειες των στρατιωτικών και επιφέρουν και τεράστιο οικονομικό πλήγμα. Η τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου με την προσθήκη περισσότερων μονάδων και υπηρεσιών όπου τα στελέχη θα εκτελούν «Χρόνο Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας» θα μπορούσε να επιφέρει μείωση των μεταθέσεων και εξοικονόμηση πόρων.

Ιδιάιτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στα στελέχη που επιμελούνται άτομα ειδικής φροντίδας, κατά τρόπο ώστε να μπορούν να εκτελούν «Χρόνι Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας» χωρίς να μετακινούνται από την περιοχή όπου διαμένουν.

Επειδή οι στρατιωτικοί εργάζονται με φιλότιμο και υψηλό αίσθημα ευθύνης, παρά τις δυσκολίες,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Δεδομένου ότι η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ όρισε το 2018 ως: «Έτος Μέριμνας Προσωπικού», ποια είναι η μέριμνα για το προσωπικό; Ποια μέτρα έχει λάβει για την διευκόλυνση των στρατιωτικών και των οικογενειών τους;

Ο ερωτών Βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας

 

Δημήτρης Βίτσας: Το μήνυμα στην Τουρκία