ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ: Πότε το “Έτος Μέριμνας Προσωπικού” θα γίνει πράξη; Ερώτηση – καταπέλτη κατέθεσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Βουλευτής Αρκαδίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

 

 

Ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Βουλευτής Αρκαδίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π. Καμμένο για την μέριμνα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, την προαγωγική εξέλιξη των Στελεχών Ε.Δ. και την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων.

Ολόκληρο το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
Κύριε Υπουργέ,

Οι στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους κάθε χρόνο από τον μήνα Μάρτιο που ξεκινά ο σχεδιασμός των μεταθέσεων έως και τον μήνα Αύγουστο που ολοκληρώνεται και η τελευταία τοποθέτηση λόγω μετάθεσης βρίσκονται υπό συνεχή ψυχολογική πίεση.

Στις 9-3-2011, ψηφίστηκε η υπ΄ αριθμ. Φ.411/27/81060Σ.172/09-3-2011 (ΦΕΚ Β΄ 378) μετά από χρόνια απαίτηση των στρατιωτικών για ορισμό δίκαιων κριτηρίων στον καθορισμό των μεταθέσεων. Με την Φ.411/1/294483Σ.797/14-2-2018(ΦΕΚ Β΄ 468) τροποποιήσατε και ορίσατε νέα παραμετροποίηση για τον υπολογισμό μορίων.

Με την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση παρατηρήθηκαν τα κάτωθι:

Επί της Παραγράφου Α2 του Παραρτήματος «Α», που αφορά επιδόσεις σε Σχολεία – Σχολές, δεν υφίσταται πρόβλεψη μοριοδότησης των στελεχών που παρακολούθησαν την υποχρεωτική εκπαίδευση στο σταδιοδρομικής φύσης «Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων».

Σύμφωνα με την Παράγραφο 1 του άρθρου 4, καθορίζονται οι προϋποθέσεις συνυπηρέτησης, χωρίς να μνημονεύεται για τα συζευγμένα στελέχη που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις βάση ποιανού εκ των δύο συζύγων κριτήριο μοριοδότησης υλοποιείται η μετάθεση.

Σύμφωνα με την Παράγραφο 1ε του άρθρου 4, ως τόπος συνυπηρέτησης δύναται να υλοποιηθεί «σε όμορη περιφερειακή ενότητα». Κι αυτό μέσα σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, που η οικογένεια του στρατιωτικού έχει εξαθλιωθεί οικονομικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 10, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, υποβάλλουν δήλωση τόπου προτίμησης, εν αγνοία τους για την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ του οικείου κλάδου τους, στην φρουρά που επιθυμούν να μετατεθούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 12, καθορίζονται οι λεπτομέρειες ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής στη διαταγή μεταθέσεως, χωρίς να διευκρινίζεται το δευτεροβάθμιο συμβούλιο που εξετάζει το εν λόγω αίτημα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού για την έκδοση μορίων ανά Κλάδο, για τα στελέχη που υπηρετούν σε διακλαδικές μονάδες, όπως π.χ. η 140 ΣΕΠΗΠ στη Λάρισα.

Επίσης, τα στελέχη που υπηρετούν σε διακλαδικές μονάδες, παρόλο που εκτελούν αντίστοιχα καθήκοντα και συμμετέχουν μαζί σε ασκήσεις αξιολογήσεως, δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά «τον χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας» που προβλέπεται ανά βαθμό και ειδικότητα.

Διαπιστώθηκε ότι το ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού) έχει μειώσει τις θέσεις στις οποίες το προσωπικό μπορεί να εκτελεί «τον χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας» που προβλέπεται ανά βαθμό και ειδικότητα ιδιαίτερα όσον αφορά τις μονάδες του εσωτερικού.

Ακόμη όμως και σε μονάδες του εσωτερικού που έχουν ορισθεί ως επιχειρησιακές δεν τηρούνται οι Π.Ο.Υ (πίνακες οργάνωσης) . Δεν είναι δυνατόν να είσαι π.χ. Υδκτης σε ανεξάρτητη επιχειρησιακή Υπομονάδα και να μην εκτελείς «Χρόνο Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας» στον βαθμό του Λοχαγού, σε αντίθεση μάλιστα με όσα ορίζουν οι Π.Ο.Υ (πίνακες οργάνωσης).

Αυτό έχει ως επίπτωση στην ουσία να καταργούνται σε αρκετές περιπτώσεις τα μόρια βάση των οποίων υλοποιούνται οι μεταθέσεις.

Παρατηρήθηκε στελέχη που υπηρετούσαν επί μακρόν σε μονάδες της παραμεθορίου και μετακινήθηκαν σε μονάδες του εσωτερικού και άλλαξαν βαθμό να αναγκάζονται μέσα σε 10 μήνες να ξανά μετακινηθούν όχι διότι δεν διαθέτουν τα μόρια αλλά διότι το ΓΕΣ έχει μειώσει στο εσωτερικό της χώρας τις μονάδες όπου μπορεί κάποιος να εκτελεί «τον χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας» σε σχέση με παλιότερες διαταγές.

Τα στελέχη πρέπει να απολαμβάνουν καλές υπηρεσίες υγείας και να έχουν το κατά το δυνατόν πρόσβαση σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων όπου και εάν βρίσκονται.

Δεν είναι δυνατόν να μπούμε στην λογική της αποψίλωσης των περιφερειακών στρατιωτικών νοσοκομείων προς ενίσχυση μόνο αυτών τις Αθήνας και τις Θεσσαλονίκης.

Ναι μεν να δοθούν κίνητρα στα δυο (2) μεγάλα νοσοκομεία 401 – 424 ΓΣΝ με την παροχή επιπλέον μοριοδότησης για όσους υπηρετούν σε αυτά αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να είναι πλέον αποτρεπτικό σε κάποιον να υπηρετήσει π.χ. στην Λάρισα λαμβάνοντας το ελάχιστο της μοριοδότησης.

Επειδή οι στρατιωτικοί εργάζονται με φιλότιμο και υψηλό αίσθημα ευθύνης, παρά τις δυσκολίες.

Επειδή οι οικογένειες των στρατιωτικών δέχονται συνεχόμενη ψυχολογική και οικονομική πίεση από τις συχνές αλλαγές κοινωνικού περιβάλλοντος λόγω των μεταθέσεων με τεράστια επίπτωση στον ψυχικό κόσμο των παιδιών με την εναλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Δεδομένου ότι η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ όρισε το 2018 ως «Έτος Μέριμνας Προσωπικού», ποια θα είναι η μέριμνα για το προσωπικό ώστε να μειωθούν οι μεταθέσεις, να εξοικονομηθούν πόροι και να βελτιωθεί το υπάρχων νομικό πλαίσιο όσον αφορά την μοριοδότηση και την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου με την πρόσθεση περισσότερων μονάδων και υπηρεσιών όπου τα στελέχη θα εκτελούν «Χρόνο Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας»;

Για τους παραπάνω λόγους, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Θα συμπεριληφθεί στην Παράγραφο Α2 του Παραρτήματος «Α» στα υποχρεωτικά Σχολεία που μοριοδοτούνται, η εκπαίδευση στο «Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων»;
  • Για τα στελέχη που αιτούνται συνυπηρέτηση θα ορίσετε να εξετάζεται η δήλωση τόπου προτίμησης βάση της μοριοδότησης του ενός εκ των δύο συζύγων και συγκεκριμένα αυτού που διαθέτει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας;
  • Θα υλοποιήσετε την συνυπηρέτηση των συζευγμένων στελεχών στην ίδια περιφερειακή ενότητα;
  • Προτίθεστε πριν την υποβολή δήλωσης τόπου προτίμησης και μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, να προκηρύσσονται οι κενές οργανικές θέσεις ανά φρουρά, ώστε τα στελέχη να είναι ενήμερα για το που δύναται να μετατεθούν βάση των μορίων που διαθέτουν;
  • Προτίθεστε για τηνσύσταση δευτεροβάθμιου συμβούλιου μεταθέσεων, το οποίο θα εξετάζει τα αιτήματα ενδικοφανούς προσφυγής στις διαταγές μεταθέσεως;
  • Προτίθεστε για την κοινή«Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων των Διακλαδικών Μονάδων»ώστε να υπάρχει εναρμονισμός όλων των κλάδων στην «παραμετροποίηση για την έκδοση μορίων σύμφωνα με την επιχειρησιακή βαρύτητα των μονάδων» καθώς και κοινή πολιτική όσον αφορά «τον χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας» για τα στελέχη που υπηρετούν εκεί;
  • Προτίθεστε να εξασφαλίσετε την ορθή λειτουργεία των περιφερειακών νοσοκομείων τόσο σε μέσα όσο και προσωπικό όλων των ειδικοτήτων με την βελτίωση του πλαισίου μοριοδότησης για το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά ώστε ναι μεν να υπάρχει κίνητρο για την στελέχωση των δυο μεγάλων στρατιωτικών νοσοκομείων αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και ορθολογισμός στην μοριοδοτηση σε σχέση με τα υπόλοιπα ;
  • Προτίθεστενα προβείτε στην τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου με την πρόσθεση περισσότερων μονάδων και υπηρεσιών όπου τα στελέχη θα εκτελούν «Χρόνο Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας»σε εναρμονισμό με τους υπάρχοντες «Π.Ο.Υ». Αυτό θα επιφέρει μείωση των μεταθέσεων, εξοικονόμηση πόρων και θα είναι ευεργετικό για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς.
  • Τέλος τι προτίθεστε ώστε το 2018 να είναι το «Έτος Μέριμνας Προσωπικού» στην πράξη;

 

Ελάτε στην ομάδα μας στο Facebook με ένα κλικ ΕΔΩ

Πούλησέ τοΣτείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com