Κωσταράκος, Αποστολάκης, Λεοντάρης μαζί για την ευρωπαϊκή άμυνα στην Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ. Τι είπαν οι Έλληνες ανώτατοι στους ομολόγους τους

Τρεις Έλληνες ανώτατοι στρατιωτικοί, ο Στρατηγός Κωσταράκος, ο Ναύαρχος Αποστολάκης και ο αντιστράτηγος λεοντάρης συναντήθηκαν και πάλι στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Military Committee-EUMC), σε επίπεδο Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην σύνοδο αφορούσαν:

Στην υλοποίηση της παγκόσμιας στρατηγικής ασφαλείας της ΕΕ (η θεματική ενότητα πραγματοποιήθηκε με την παρουσία της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini).

 • Στη συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ.
 • Στις τρέχουσες, κύριες και υποστηρικτικές, στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ.
 • Στη συμμετοχή της ΕΕ σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ.
 • Στην ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ.

Λεοντάρης: Ανάπτυξη συνεργασίας ΕΕ – ΝΑΤΟ βάσει αρχών

Κατά την παρέμβασή του ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς τόνισε ότι “η Κύπρος, η οποία διατήρησε εποικοδομητική στάση, αναμένει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα μέλη στο ΝΑΤΟ θα ενεργούν με σεβασμό προς τη συνεργασία αυτή” και αναφέρθηκε “στις πρόσφατες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας”.

Σημειώνεται ότι οι Αρχηγοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την πορεία εφαρμογής της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, παρουσία του Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, Στρατηγού Petr Pavel και του Ανώτατου Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SACEUR) Στρατηγού Curtis Scaparrotti, ενώ τη Σύνοδο απασχόλησε και το θέμα της Στρατιωτικής Κινητικότητας, το οποίο αφορά τη μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων και υλικών.

Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική κινητικότητα, ο Αρχηγός δήλωσε ότι η Κύπρος “συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Στρατιωτικής Κινητικότητας”, τόνισε ιδιαίτερα “τη σημασία διασφάλισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών” και “την ανάγκη όπως το εν λόγω πρόγραμμα εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της ΕΕ”.

Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια τους Αρχηγούς απασχόλησε ενημέρωση για τις Επιχειρήσεις και Αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) από τους αντίστοιχους Διοικητές, καθώς και η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα σε σχέση με τις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης, ενώ στη συνέχεια συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν τη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία στον τομέα της Άμυνας (PESCO), τον Ετήσιο Συντονισμένο Απολογισμό για την Άμυνα και στις δράσεις της ΕΕ για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων και προγραμμάτων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ).

Τέλος, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Φ. Μογκερίνι ενημέρωσε τους Αρχηγούς για τη διαδικασία εφαρμογής της Παγκόσμιας Στρατηγικής της ΕΕ στους τομείς της Ασφάλειας και Άμυνας.

Τι είπε ο Ναύαρχος Αποστολάκης

 • Το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας απαιτεί την ενεργή και αποτελεσματική εμπλοκή της ΕΕ ως παρόχου ασφαλείας, γεγονός που προϋποθέτει την ενίσχυση της ικανότητας της να συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ.
 • Η συνεργασία της ΕΕ με το ΝΑΤΟ πρέπει να εδράζεται στις αρχές της διαφάνειας, του σεβασμού στις διαδικασίες λήψης απόφασης σε κάθε οργανισμό, της βέλτιστης χρήσης των διατιθέμενων μέσων στη βάση της συμπληρωματικής λειτουργίας, της αποτελεσματικότητας και της αμοιβαιότητας. Κρίσιμο στοιχείο στην συνεργασία των δύο Οργανισμών αποτελεί το επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Η συνέχιση της επιχείρησης ‘’SOPHIA’’ είναι σημαντική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στη Μεσόγειο. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), πέραν της διάθεσης μέσων στην επιχείρηση, συνδράμουν σε αυτήν και με την παροχή εκπαίδευσης σε στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και της Ακτοφυλακής της Λιβύης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ).
 • Η συνέχιση των υποστηρικτικών στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ συμβάλλει έμμεσα στην επίτευξη των στόχων ασφάλειας της Ένωσης.
 • Η συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ πρέπει να ενισχυθεί με σκοπό της ανάπτυξη συνεκτικών και αποτελεσματικών δράσεων με βέλτιστη χρήση των διατιθέμενων μέσων.
 • Η συγκέντρωση των προσπαθειών των κρατών-μελών στην υλοποίηση της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation-PESCO) είναι επιβεβλημένη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη συγκεκριμένων κανόνων και διαδικασιών, ειδικότερα όσον αφορά σε συνεργασία με τρίτες χώρες εκτός ΕΕ.
 • Οι Τουρκικές ΕΔ επιδεικνύουν συνεχή παραβατική συμπεριφορά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.


Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com