Καμμένος

Καμμένος: Τι θα γίνει με το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας που αντικαταστάθηκε από την αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης – Η απάντηση του ΥΕΘΑ στη Βουλή

“Μπαλάκι” κάνεις τις ευθύνες ο  ΥΕΘΑ στο υπουργείο Οικονομικών, για το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο αντικαταστάθηκε από την “ειδική αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης”, η οποία όμως δεν έχει ακόμα δοθεί.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο Πάνος Καμμένος κατά την ψήφιση του σχετικού νόμου στην Βουλή είχε παρουσιάσει το επίδομα με διθυράμβους, τώρα που ερωτάται για την μη εφαρμογή του, κάνει πάσα στο υπουργείο Οικονομικών.

Διαβάστε την απάντηση που δίνε σε Κοινοβουλευτικό έλεγχο

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Νικόλαος Κούζηλος με θέμα «Άμεση καταβολή του επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε την γραµµατική διατύπωση της διάταξης Παρ. Δβ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74) µε την οποία θεσπίστηκε και για τους στρατιωτικούς ειδική αποζημίωση ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, αλλά και τη Αρ.πρ.οικ.52259/ΔΕΠ/19-7-2017/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικεία εγκύκλιο οδηγιών, η υποπερίπτωση β΄ της παραγράφου Α8 του άρθρου 51 του ν.3205/2003(Α’ 297) αναφέρεται αποκλειστικά στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας για το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ µέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από την ίδια διάταξη αποφάσεων.

Συνεπώς το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων της υποπερίπτωσης α΄ της παραγράφου Α8 του άρθρου 51 του ν.3205/2003 καταργήθηκε για τα στελέχη των Ε.Δ και κατά ρητή αναφορά της Αρ.πρ.οικ.52259/ΔΕΠ/19-7-2017 σχετικής εγκυκλίου.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών προς το οποίο διαβιβάζουμε αντίγραφο της παρούσης μετά του σχετικού, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 124 του Κανονισμού της Β.τ.Ε. για τις δικές του ενέργειες.