Ελικόπτερα KIOWA: Όλες οι λεπτομέρειες της σύμβασης των 44 εκ $ - Τι απαντά ο Πάνος Καμμένος σε Κοινοβουλευτικό έλεγχο για την κατάσταση των ελικοπτέρων του ΓΕΣ

Λεπτομέρειες για την σύμβαση πρόσκτησης των ελικοπτέρων KIOWA έδωσε ο Πάνος Καμμένος, απαντώντας σε ΚΟινοβουλευτικό έλεγχο. Στην απάντησή του αναφέρει:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος με θέμα «Αγορά στρατιωτικών ελικοπτέρων τύπου “Kiowa” από τους Αμερικανούς» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:
Θα αποκτηθούν 70 μεταχειρισμένα ελικόπτερα (Ε/Π) Αναγνώρισης ΟΗ- 58D «Kiowa Warrior».

Το συνολικό κόστος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.156.061 $ και καλύπτει τη μεταφορά, αρχική υποστήριξη και εκπαίδευση των πληρωμάτων των Ε/Π. Τα έτη κατασκευής τους κυμαίνονται από το 1991 έως το 2011 και ο μέσος όρος των ωρών πτήσης είναι 5.800.

Η εισήγηση για την προμήθεια των Ε/Π ΟΗ-58D «Kiowa Warrior» έγινε από την Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού, που είναι ο αρμόδιος φορέας του ΓΕΣ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού (ΕΑΣ), με βάση την Επιμέρους Μελέτη Υποπρογράμματος (ΕΜΥΠ), για την οποία γνωμοδότησαν θετικά όλα τα αρμόδια συμβούλια, χωρίς να εκφραστεί κάποια αντίρρηση.

Η κατάσταση των ελικοπτέρων Kiowa

Τα 36 από τα 70 Ε/Π ΟΗ-58D, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για ανάληψη επιχειρησιακών αποστολών, διαθέτουν πλήρες πακέτο επικοινωνιών, αεροναυτιλίας -ραδιοναυτιλίας και οπλικών συστημάτων.

Είκοσι τέσσερα (24) αρχικά θα χρησιμοποιηθούν μόνο ως εκπαιδευτικά και θα έχουν βασικό εξοπλισμό επικοινωνιών και ναυτιλίας ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα τελευταία 10 δεν θα είναι εξοπλισμένα με σταθμούς ασυρμάτου (Σ/Α), καθόσον αποτελούν εναλλακτική πηγή ανταλλακτικών, για το χρόνο κτήσης και αξιοποίησης των υπολοίπων 60 Ε/Π, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Διευκρινίζεται ότι, καθώς όλα τα Ε/Π προέρχονται από κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας, όλα τα προαναφερθέντα συστήματα των 36 Ε/Π, μπορούν να τοποθετηθούν και να αξιοποιηθούν σε οποιοδήποτε από τα 70 Ε/Π.

Όλοι οι Σ/Α είναι διαθέσιμοι για προμήθεια, καθόσον αποτελούν τα κύρια συστήματα επικοινωνιών που είναι εγκατεστημένα και χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό Στρατό σε όλους τους τύπους Ε/Π που διαθέτει.

H προμήθεια των Ε/Π OH-58D «Kiowa Warriοr», σχεδιάστηκε για να καλύψει επείγουσα επιχειρησιακή απαίτηση με το μικρότερο, δυνατό κόστος και με πλήρη αξιοποίηση της αξιοπλοϊμότητας και της επιχειρησιακής ικανότητάς τους.

Τέλος, δεν έχει προκύψει απαίτηση μετατροπής και αναβάθμισης, για το χρόνο κτήσης και επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των Ε/Π OH-58D.

Συναφώς αναφέρεται ότι στη LΟΑ έχει προβλεφθεί η εκτέλεση συντήρησης για την επαναφορά (regeneration) των Ε/Π σε αξιοπλόϊμη κατάσταση, σύμφωνα με τα εγχειρίδια του Αμερικανικού Στρατού, με μέριμνα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Στο έργο αυτό τέλος, έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν εγχώριες εταιρείες που διαθέτουν ανάλογη πιστοποίηση.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ