Αναβάθμιση F-16: Κραυγή αγωνίας από πτέραρχο πριν πέσουν υπογραφές – Μην γίνουν τα ίδια λάθη του παρελθόντος – Τι θα γίνει με τις ελληνικές επιχειρήσεις; Θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα; 

Γράφει ο Αντιπτέραρχος (Μ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος
Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου ΓΕΑ

Διαβάζοντας με προσοχή όλα όσα έχουν δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό, διαδικτυακό και έντυπο τύπο σχετικά με το επικείμενο πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών F – 16 της Πολεμικής μας Αεροπορίας ( ενημέρωση κ. ΑΓΕΑ στις 30 Οκτωβρίου 2017 για τα πεπραγμένα του έτους 2017, έκθεση της Αμερικανικής Κυβέρνησης προ την Πολεμική Αεροπορία σχετικά με το πρόγραμμα αναβάθμισης των Aεροσκαφών F 16, στις 28 Οκτωβρίου 2017 και πρόσφατα απόφαση ΚΥΣΕΑ και αποδοχή της LOA ) καθώς επίσης την σωρεία άρθρων και προτάσεων, που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί, παραθέτω σειρά σοβαρότατων ερωτημάτων – θεμάτων, που θα έπρεπε να απαντηθούν στο ΚΥΣΕΑ, με εφαρμογή αντίστοιχων λύσεων, τεχνικών και επιχειρησιακών, πριν πέσουν οι υπογραφές με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις εκατέρωθεν, για την αποδοχή και έναρξη του προγράμματος αναβάθμισης των Αεροσκαφών F – 16 της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Τα σοβαρότατα αυτά ερωτήματα – θέματα είναι τα ακόλουθα :

  • Εντάσσεται η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση ως μέρος μιας ολιστικής αντιμετώπισης της απειλής, όπως αυτή αναβαθμίζεται βελτιούμενη δραματικά με την επικείμενη απόκτηση αεροσκαφών stealth F 35 από την Τουρκική Αεροπορία;
  • Σχεδιάζεται η αναγκαία αναβάθμιση του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου ( ΣΑΕ ) με τους απαιτούμενους αισθητήρες, για αποκάλυψη της απειλής;
  • Εντάσσεται στο πακέτο των συστημάτων αναβάθμισης και σύστημα Infra Red Search & Track ( IRST ) , για την ανίχνευση και εντοπισμό της απειλής των F– 35, έστω και ως θερμή πηγή;
  • Πρόκειται να αξιοποιηθούν σημαντικές και σοβαρές προτάσεις αποκάλυψης της απειλής, που έχουν κατατεθεί προ πολλού στη ΓΔΑΕΕ / ΔΑΕΤΕ, από την Αμυντική Βιομηχανία και την Πανεπιστημιακή κοινότητα, για να εγκριθούν και υλοποιηθούν ως αναπτυξιακά προγράμματα, αξιοποιώντας την θαυμάσια ευκαιρία εξασφάλισης χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και τα προγράμματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας για την Άμυνα και την Ασφάλεια ( PESCO ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
  • Επιλύονται τα σοβαρότατα προβλήματα διαλειτουργικότητας – διασύνδεσης, που διαβλέπουν οι Αμερικανικές Αρχές ότι θα υπάρξουν μεταξύ του συστήματος αυτοπροστασίας ASPIS II και του RADAR AESA, τα οποία εισάγουν σοβαρότατα θέματα ρίσκου και στα τρία κύρια στοιχεία του όλου προγράμματος, της τεχνικής εφικτότητας επίλυσης των υπόψη προβλημάτων (διασύνδεσης – διαλειτουργικότητας του ASPIS II με το RADAR AESA ), του χρόνου υλοποίησης του προγράμματος ( με ορατό το ενδεχόμενο σοβαρών καθυστερήσεων ) και του κόστους;
  • Διασφαλίζεται από το ΥΠΕΘΑ η εμπλοκή της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας μας, σύμφωνα με την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική ( ΕΑΒΣ ), στο μέγιστο βαθμό τόσο στην υλοποίηση του προγράμματος όσο και στην παραγωγή των συστημάτων αναβάθμισης και της εξασφάλισης της υποστήριξής τους στη χώρα (security of supply and information) , για όλο το όριο ζωής τους, για όλα τα συστήματα που υπέδειξε με έγγραφη τοποθέτησή της η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης, ως καθ’ ύλη αρμόδιος φορέας της Πολεμικής μας Αεροπορίας;
  • Διασφαλίζεται η ομαλή χρηματοδότηση του προγράμματος από το Τριετές κυλιόμενο Πρόγραμμα Εξοπλισμών και ΟΧΙ από τον ετήσιο λειτουργικό προϋπολογισμό της ΠΑ, όπως ευρέως έχει δηλωθεί από επίσημες πηγές του ΓΕΑ, με ότι αυτό συνεπάγεται αν τελικά συμβεί και τις επιπτώσεις που θα έχει στη διασφάλιση της ομαλής συντήρησης και επιχειρησιακής διαθεσιμότητας του συνόλου των οπλικών της συστημάτων της Πολεμικής μας Αεροπορίας, στα προβλεπόμενα από τα επιχειρησιακά σχέδια, επίπεδα;
  • Γίνεται η επιλογή των προς αναβάθμιση επί μέρους τύπων των αεροσκαφών F – 16 με βάση πρωτίστως τις Τεχνικο επιχειρησιακές ανάγκες – κριτήρια και όχι μόνο και κύρια τα οικονομικά κριτήρια , οδηγούμενοι όπως ανακοινώθηκε στην απόφαση αναβάθμισης των αεροσκαφών F – 16 BLOCK 52+ Advanced, που αποκτήθηκαν πολύ πρόσφατα από την ΠΑ, αντί των παλαιοτέρων τύπων, για τα οποία υφίσταται ουσιαστική ανάγκη, απλά και μόνο γιατί δεν φθάνουν οι υφιστάμενες πιστώσεις;

Επισημαίνω ιδιαίτερα ότι  επιβάλλεται να ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΠΛΕΥΣΗ αυτή τη φορά και να ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΛΑΘΗ του παρελθόντος.

Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, έστω και εάν γίνομαι κουραστικός, την πρότασή μου για ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ στο θέμα αυτό, με προηγούμενο άρθρο μου, για ουσιαστική εμπλοκή της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας μας όχι μόνο στην υλοποίηση του προγράμματος αλλά και στην εξασφάλιση της εργοστασιακής υποστήριξής των συστημάτων αναβάθμισης στη Χώρα μας, από την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία και να ΜΗΝ αφήσουμε για άλλη μια φορά να μας οδηγήσουν ως Χώρα « δέσμιους » και εξαρτημένους επιχειρησιακά στα χέρια τρίτων από φορείς του εξωτερικού.

Μπορούμε έστω και τώρα να πιέσουμε λοιπόν και να πείσουμε τόσο την Αμερικάνικη Κυβέρνηση όσο και την ανάδοχο εταιρεία, έτσι ώστε να δεσμευθούν συμβατικά, μέσα από την επερχόμενη υπό διαπραγμάτευση συμφωνία και να εμπλέξουν όχι μόνο την ΕΑΒ Α.Ε. αλλά και τις υπόλοιπες Αμυντικές Βιομηχανίες της Χώρας μας, όχι μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης των αεροσκαφών F 16, αλλά και στην εξασφάλιση όλων των απαιτήσεων Εν Συνεχεία Υποστήριξης ( Follow On Support ), με συμμετοχή τους και στην παραγωγή των συστημάτων, διασφαλίζοντας όλες τις απαιτήσεις εφοδιαστικής υποστήριξης αλλά και της απαιτουμένης Βιβλιογραφίας και πληροφορίες ( security of supply and Information ), για όλα τα κρίσιμα συστήματα του αεροσκάφους, τόσο από λειτουργικής όσο και από επιχειρησιακής σκοπιάς (π.χ. AESA Radar, Mission Computer, Center Pedestal Display, and Navigation and Electronic equipment upgrades, κ.λ.π ), όπως αυτά έγκαιρα έχουν προσδιορισθεί από τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης – ΔΑΥ , ως καθ’ ύλη αρμόδιος φορέας της ΠΑ.

Αξίζει να επισημάνω τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση της κατασκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin ( LM ), που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της, με την οποία ενημερώνει την διεθνή κοινή γνώμη ότι στο πλαίσιο συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα F – 35, η τουρκική βιομηχανία αναλαμβάνει :

Το σύνολο της συντήρησης των κινητήρων του μαχητικών F-35, που θα παραδοθούν σε ευρωπαϊκά κράτη, δηλαδή στην Μ. Βρετανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Δανία κλπ., επιπλέον βέβαια από αυτά της τουρκικής Αεροπορίας!

Δεκάδες κατασκευαστικά υποπρογράμματα στο F-35, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος της βιομηχανικής συνεργασίας της Τουρκίας με την Lockheed Martin να ανέλθει στο ποσό των 12 δισ.$ (“In total for Lockheed Martin and Pratt & Whitney, F-35 Production Industrial Participation opportunities for Turkish companies are expected to reach more than $12 billion”).

Υπάρχουν τουλάχιστον 10 τουρκικές εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν ή/και αναπτύσσουν το πρόγραμμα τόσο του αεροσκάφους (άτρακτος, ηλεκτρονικά) όσο και του κινητήρα του (F-135).

Τέλος η Τουρκία έχει αποκτήσει την άδεια να κατασκευάζει μόνη της τους δικούς της κινητήρες F-135, ενώ σύντομα θα έχει στο έδαφός της το πρώτο ολοκληρωμένο κέντρο επιθεώρησης των κινητήρων για όλη την Ευρώπη. Τόσο η παραγωγή των κινητήρων όσο και η γενική επιθεώρησή τους θα πραγματοποιείται στο Εσκισεχίρ.

Είμαι βέβαιος ότι έχουμε εκπλαγεί όλοι, με όλες αυτές τις συμμετοχές της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο πρόγραμμα ανάπτυξης – συμπαραγωγής των αεροσκαφών F – 35, με τη σύμφωνη γνώμη της Αμερικανικής Κυβέρνησης.

Έχοντας ως πρόκριμα, αυτές τις σημαντικές παραχωρήσεις προς την Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία, θεωρώ δεδομένο ότι το ΥΠΕΘΑ και η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να το πράξει και συνολικά να απαιτήσει και να διεκδικήσει αντίστοιχες εμπλοκές της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και μεταφορά Τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο των προβλέψεων της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής ( ΕΑΒΣ ) και του προγράμματος αναβάθμισης των αεροσκαφών F – 16, ανάλογες των οικονομικών στοιχείων και της Τεχνολογίας του προγράμματος αναβάθμισης των αεροσκαφών μας, όχι μόνο με συμμετοχή της στην υλοποίησή του, αλλά και στην συμπαραγωγή και συντήρηση των συστημάτων, για όλο το όριο ζωής τους.

Ελπίζω η λύση, υπογραφής σύμβασης υποστήριξης τύπου PBL ( Performance Base Logistics ), όπως δήλωσε πρόσφατα η κατασκευάστρια εταιρεία των F – 16 με απάντησή της, σε σχετική ερώτηση που τέθηκε στο πρόσφατο συνέδριο « Defense and Security State of the Art Technology Conference » στο Πολεμικό Μουσείο, να γίνει με μόνη εμπλοκή της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας μας, με ότι αυτό θα συνεπάγεται για το « security of supply » και την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των αεροσκαφών μας, που επιβάλει η Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική – ΕΑΒΣ αλλά και για την εξασφάλιση σημαντικών θέσεων εργασίας και περιορισμό του «Brain Drain », που τόσο πολύ έχει ανάγκη η οικονομία της Χώρας μας !

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα προανέφερα, θα περίμενα, η σοβαρότητα των ερωτημάτων που τίθενται, να είχαν οδηγήσει τους κκ ΥΕΘΑ – ΑΓΕΑ στην απόφαση, προ εξέτασης του θέματος από το ΚΥΣΕΑ και της αρμόδιας Επιτροπής της ΒτΕ, να είχαν εμπιστευτεί τα ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΑ Εν Ενεργεία στελέχη της Πολεμική μας Αεροπορίας και να είχαν επιτρέψει επιτέλους, έστω και στο «παρά πέντε», στον καθ’ ύλη αρμόδιο Τεχνικό Κλάδο του ΓΕΑ, να ασχοληθεί με το πρόγραμμα σε βάθος και να προβεί στην πλήρη διερεύνηση – αξιολόγηση των Τεχνικών και Επιχειρησιακών στοιχείων, που θα έπρεπε να εμπεριέχονται στην τελική απάντηση της Αμερικανικής Κυβέρνησης – LOA, πράγμα που ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΑΝ, αγνοώντας παντελώς τον καθ’ ύλη αρμόδιο Γ’ Κλάδο του ΓΕΑ !

Αυτό είναι αναγκαίο ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ακόμη και τώρα ως πρώτιστη ενέργεια,……,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ, έτσι ώστε, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων τελικής κατάρτισης της σύμβασης υλοποίησης του προγράμματος, σε συνεργασία με τον Επιχειρησιακό Κλάδο και τη ΓΔΑΕΕ, να παρουσιάσουν στην Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ – ΓΕΑ και αυτοί με τη σειρά τους στο ΚΥΣΕΑ και την ΒτΕ, τα πλήρη στοιχεία – απαντήσεις με τις λύσεις στα προαναφερόμενα ερωτήματα, που θα έπρεπε να ενταχθούν στην αναβάθμιση αυτή καθεαυτή, καθιστώντας το όλο πρόγραμμα μέρος μιας ολιστικής αντιμετώπισης της απειλής, Επιχειρησιακά και Τεχνικά Βιώσιμο, για τη μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή κάλυψη της Χώρας μας, έτσι ώστε τούτη τη φορά να ΜΗΝ αγοράσουμε « γουρούνι στο σακί », όπως λέει και ο απλός λαός μας και «ΠΑΝΕ ΧΑΜΕΝΑ» τα χρήματα του Ελληνικού Λαού για άλλη μία φορά.

 

Ελάτε στην ομάδα μας στο Facebook με ένα κλικ ΕΔΩ

Πούλησέ το

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»