Τι συμβαίνει με τις Λέσχες Εφέδρων; Ποιες λειτουργούν με την εποπτεία του υπουργείου και ποιες όχι;

Η χθεσινή παρέμβαση στη Βουλή του Σπύρου Δανέλλη για την παράνομη δημόσια χρήση οπλισμού της εθνοφυλακής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, φέρνει στο προσκήνιο το εξαιρετικά σοβαρό θέμα της λειτουργίας των ομάδων εφέδρων σε όλη την Ελλάδα.

Οι Ενώσεις των Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξιωματικών, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους λέσχες εφέδρων οι οιποίες δεν εποπτεύονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι ομάδες αυτές ειδικά την τελευταία τριετία εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στα δρώμενα του ΥΠΕΘΑ, με αφορμή και το έτος Εφεδρείας και Εφθοφυλακής.

Το αποκορύφωμα ήταν η συμμετοχή τέτοιων ομάδων στις παρελάσεις, ενώ έχουν εμφανιστεί και στην εκπομπή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Εκεί ακριβώς είναι που υπάρχει πιθανώς κάποια σύγχυση για τον ρόλο που διαδραματίζουν, καθώς ορισμένες από αυτές φέρονται να εποπτεύονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κάτι το οποίο όμως τα αρμόδια όργανά το διαψεύδουν.

Ίσως ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Φώτης Κουβέλης, ο οποίος είναι και ο πολιτικός προϊστάμενος της ΔΕΠΑΘΑ να μπορέσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία στην ιστοσελίδα της αναφέρει:

Η Λ.ΕΦ.Ε.Δ. είναι σύλλογος αναγνωρισμένος και εποπτευόμενος από το ΓΕΕΘΑ (Ν.Δ. 4089/60) (ΕΠΥΕΕΘΑ ΔΕΠΑΘΑ) στο οποίο τα μέλη έχουν καταθέσει τους ΑΣΜ τους. Η φύση και το αντικείμενο του συνδέσμου, πολλές φορές είναι στο στόχαστρο των ΜΜΕ. Για αυτό το λόγο απαιτείται έλεγχος, σοβαρότητα και όταν απαιτείται απόρριψη των ταραχοποιών στοιχείων που δεν συμφωνούν με τους σκοπούς του συνδέσμου και παραβαίνουν το Νόμο. Το καταστατικό δε της ΛΕΦΕΔ, υπάρχει στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο από την ΔΕΠΑΘΑ, υπάρχει γραπτή πρόσφατη απάντηση ότι η ΛΕΦΕΔ, δεν ανήκει στους εποπτευόμενους φορείς.

 

Θα ήταν φρόνιμο να λυθεί αυτή η σύγχυση και να προσιοριστεί με ακρίβεια ποιες είναι οι λέσχες που εποπτεύονται από το υπουργείο, καθώς και τι ακριβώς κάνουν οι λέσχες οι οποίες δεν εποπτεύονται από το υπουργείο.

Υπό ποιες προϋποθέσεις οι υπουργοί αλλά και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων συμμετέχουν στις εκδηλώσεις των λεσχών που δεν είναι στην εποπτεία του υπουργείου, δίνοντας πιθανώς εσφαλμένα την εντύπωση ότι τελούν υπό την αιγίδα του;

Σίγουρα η μη αναγνώριση από το υπουργείο δεν σημαίνει ότι οι λέσχες αυτές λειτουργούν παράνομα. Ωστόσο εάν χρησιμοποιούν ή όχι εξοπλισμό από το ΥΠΕΘΑ, και ποιες ευκολίες έχουν για τις ιδιωτικές τους ασκήσεις, είναι ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν.

Σίγουρα η εφεδρεία έχει ιδιαίτερη σημασία για την χώρα μας και θα πρέπει να τηρείται εκπαιδευμένη και ετοιμοπόλεμη. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα και με κρατικήε υθύνη και όχι με πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις ή να υποκρύπτουν ακραία στοιχεία.