Σούδα: «Στρατιωτική Ευκολία» ή «Βάση»; Είναι δυνατόν η υπάρχουσα σήμερα Στρατιωτική Ευκολία να αναβαθμιστεί σε Βάση;


Της Αντωνίας Δήμου 

Η Ελλάδα αποτελεί χώρα που συνεισφέρει ενεργά στη σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η χώρα μας μέσω της νήσου Κρήτης, που κατέχει σημαίνουσα γεωστρατηγική θέση, διασφαλίζει τη σύνδεση της Ευρώπης με την Μέση Ανατολή, την Βόρεια Αφρική και τον Περσικό Κόλπο. Η υποστήριξη συμμαχικών και δη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων πραγματοποιείται στην Κρήτη από το 1958, και ενισχύθηκε έτι περαιτέρω το 1990. Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα αφενός καταλαμβάνουν έκταση 110 στρεμμάτων συνυπάρχοντας με την 115 Πτέρυγα Μάχης της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και αφετέρου προσφέρουν τη δυνατότητα ελλιμενισμού αμερικανικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι της Σούδας.

Σήμερα Ευκολία!

Με την «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας» που υπεγράφη μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ το 1990 συνομολογήθηκε η παραχώρηση αεροπορικών και ναυτικών διευκολύνσεων προς την αμερικανική πλευρά. Πρόκειται ουσιαστικά για στρατιωτική «ευκολία» που διατίθεται σε μία φίλη και σύμμαχο χώρα.Τα πλεονεκτήματα της Ευκολίας στη Σούδα συνίστανται στο ότι:

Πρώτον, υπάγεται στον Έλληνα Διοικητή της Αεροπορικής Βάσης που την φιλοξενεί.

Δεύτερον, είναι προφανώς ελεγχόμενη η όποια στρατιωτική δραστηριότητα για την οποία χρησιμοποιείται, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι επιτρέπεται στον Έλληνα Διοικητή η πρόσβασή του σε κάθε «διαβαθμισμένο» σημείο της Στρατιωτικής Ευκολίας στη Σούδα κατ’ εφαρμογή των όρων της Συμφωνίας Παραχώρησης.

Τρίτον, το προσωπικό και τα μέσα που φιλοξενούνται στην Στρατιωτική Ευκολία είναι de facto λόγω χώρου περιορισμένου αριθμού και επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Τέταρτον, η ισχύς της Συμφωνίας Παραχώρησης είναι για σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως για ένα έτος, και με δικαίωμα ανανέωσης. Η τακτική ανανέωση της Συμφωνίας Παραχώρησης επιτρέπει στην φιλοξενούσα χώρα, εν προκειμένω στην Ελλάδα, εάν το επιθυμεί,την τροποποίηση των όρων της, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο αρχικό κείμενο Συμφωνίας.

Στην Στρατιωτική Ευκολία στη Σούδα, κατά υπέρβαση των προβλεπομένων στη Συμφωνία Παραχώρησης, έχει διατεθεί επιπλέον χώρος, κυρίως για τη δημιουργία έργων που προάγουν την φύλαξη και την ασφάλεια του προσωπικού και των στρατιωτικών μέσων. Συγκεκριμένα, έχουν κατασκευαστεί ζώνες ελέγχου της όποιας πρόσβασης και έχουν τοποθετηθεί συστήματα αισθητήρων και καμερών για την επίτευξη ασφάλειας.

Αύριο ίσως Βάση;

Το εύλογο ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι το εξής: Είναι δυνατόν η υπάρχουσα σήμερα Στρατιωτική Ευκολία να αναβαθμιστεί σε Βάση;Η απάντηση είναι καταφατική υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Πρώτον, για μία μελλοντική αναβάθμιση, πρέπει και οι δύο χώρες, φιλοξενούσα (Ελλάδα) και φιλοξενούμενη (ΗΠΑ), να το επιθυμούν.

Δεύτερον, η σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης αποτελεί αναγκαιότητα η οποία αυτόματα θα επιβεβαιώσει την φιλική, συμμαχική και στρατηγική σχέση των συμβαλλόμενων χωρών, καθώς και το πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και υποστήριξης.


Διαβάστε τη συνέχεια, στην πηγή: liberal.gr