Μεταθέσεις στρατιωτικών 2020 από 1η Ιουνίου - Άδεια Πάσχα Ουδέτερες, μετάθεση Προκήρυξη Στρατού 2019: θα γίνουν προσλήψεις ΕΠΟΠ ή ΟΒΑ; Τι αλλαγές φέρνει το σχέδιο νόμου που βγήκε στην διαβούλευση μέχρι τις 18 Μαρτίου

ΑΜΕΤΑΘΕΤΟ – Καμμένος: “ΟΧΙ” στα μέτρα για το προσωπικό! Τα στελέχη έχουν προβλήματα αλλά η υπηρεσία προηγείται

Μια απάντηση που αποτυπώνει την σκληρή πραγματικότητα για τα στελέχη, αυτή της διατάραξης της οικογένειας λόγω των συχνών μεταθέσεων, η οποία όμως όπως παραδέχεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί προηγείται η υπηρεσία.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ομολογία αποτυχίας εξεύρεσης λύσης σε ένα πρόβλημα που απασχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία των χαμηλόβαθμων στελεχών, και που όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται να αλλάξει καθώς δεν υπάρχει η πολιτική βούληση, ούτε κατά τη διάρκεια του εξεγγελθέντος έτους μέριμνας για το προσωπικό.

Το αίτημα των στρατιωτικών ήταν να μπορούν να σταματούν τις μεταθέσεις, μετά απο 30 χρόνια υπηρεσίας! Ωστόσο η απάντηση είναι αρνητική.

Αρχικά ο ΥΕΘΑ τονίζει ότι οι μεταθέσεις είναι αναπόσπαστο σημείο της ζωή τους στρατιωτικού κι ενώ μετά παραδέχεται ότι αυτό προκαλεί προβλήματα στην προσωπική ζωή των στρατιωτικών και της οικογένειάς τους, δηλώνει ότι η υπηρεσία προηγείται και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Συνεπώς θα πρέπει και οι στρατιωτικοί να συνεχίσουν να καταστρέφουν την ζωή τους, αφού η υπηρεσία δεν μπορεί να βρει μια λύση της προκοπής!

Δείτε την απάντηση που έδωσε στην Βουλή σε ερώτηση του βουλευτή της Ένωσης κεντρώων Ιωάννη Σαρίδη, την οποία συνυπέγραφαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Γιώργος Ντζιμάνης και Παναγιώτης Σκουρολιάκος.

Απάντηση στη Βουλή

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Αμετάθετο των Στελεχών στις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά από Υπηρεσία 30 Ετών» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχήν οφείλω να επισημάνω ότι η μετάθεση του στρατιωτικού προσωπικού είναι
συμφυής με την ιδιότητά του.

Η πλειονότητα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) αντιμετωπίζει ζητήματα διάσπασης του σταθερού πλαισίου αναφοράς της προσωπικής ζωής και του περιβάλλοντος του.

Προς το σκοπό αυτό η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία συμπαρίσταται και κατανοεί τα προβλήματα του προσωπικού καταβάλλοντας διαρκώς προσπάθειες να σταθεί αρωγός στην επίλυσή τους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 5 του Ν. 3883/2010 καθορίζονται, κατά
σειρά σπουδαιότητας, τα κριτήρια (υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά) που
λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τακτικών μεταθέσεων των
στελεχών των ΕΔ.

Το προβάδισμα των υπηρεσιακών κριτηρίων, έναντι των κοινωνικών και αντικειμενικών, δικαιολογείται επί τη βάσει της αναγκαιότητας να εξυπηρετούνται πρωτίστως οι σκοποί της διαρκούς αύξησης της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ και της κάλυψης των υπηρεσιακών τους αναγκών των, ώστε να εξασφαλίζονται τα λειτουργικά προαπαιτούμενα που θα επιτρέπουν στις ΕΔ να εκπληρώνουν την αποστολή τους και να εξυπηρετείται έτσι ο σκοπός δημόσιου συμφέροντος, που είναι η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Χώρας, της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών από οποιαδήποτε εξωτερική επίθεση ή απειλή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες των ΕΔ αποτυπώνονται κατά μείζονα
λόγο στους οικείους Πίνακας Οργανώσεως Υλικού (ΠΟΥ) των Μονάδων και Υπηρεσιών,
πιθανή θεσμοθέτηση του αμετάθετου για τα προερχόμενα από κατηγορίες υπαξιωματικών
στελέχη των ΕΔ που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας και τοποθέτησής τους σε Φρουρά της επιθυμίας τους, θα είχε ως αποτέλεσμα τη
συσσώρευση μεγάλου και προοδευτικά αυξανόμενου αριθμού στελεχών σε θέσεις που πιθανόν δε δικαιολογούνται από τους οικείους ΠΟΥ, γεγονός που θα προκαλούσε:

 •  Δυσαρμονία μεταξύ του προκαθορισμένου υπηρεσιακού έργου και της αποστολής της
  εκάστοτε Μονάδας-Υπηρεσίας, στην οποία θα τοποθετούνταν τα εν λόγω στελέχη και
  του υπερβολικά μεγάλου αριθμού στελεχών που θα υπηρετούσε σε αυτές.
 •  Ανατροπή του επιχειρησιακού σχεδιασμού των ΕΔ, καθώς αναμένεται να μειωθεί
  ισόποσα ο αριθμός προσωπικού για τη στελέχωση Μονάδων και Υπηρεσιών που
  εδρεύουν σε λοιπές Φρουρές, με συνεπαγόμενο να τίθεται υπό σοβαρή διακινδύνευση
  η εξασφάλιση της εκπλήρωσης του υπηρεσιακού έργου και της αποστολής των εν λόγω
  Μονάδων-Υπηρεσιών.
 •  Την αποδυνάμωση των Μονάδων Εκστρατείας από τα χαμηλόβαθμα στελέχη (ανεξαρτήτως προελεύσεως) τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά τους, το κυριότερο και αποδοτικότερο οπλικό σύστημα μάχης.
 •  Αδυναμία εκμετάλλευσης της πολυετούς εμπειρίας των στελεχών για μεταλαμπάδευση
  αυτής σε νεότερα στελέχη στο σύνολο των Μονάδων και Υπηρεσιών

Εξάλλου, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι στο κείμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις
μεταθέσεις του στρατιωτικού προσωπικού, υφίστανται προβλέψεις:

 •  Σχετικά με την εξειδίκευση των κατά Κλάδο υπηρεσιακών, κοινωνικών και
  αντικειμενικών κριτηρίων τοποθετήσεων και μεταθέσεων, με την υπουργική απόφαση
  του άρθρου 8 του Ν. 3883/2010 καθορίζεται ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν
  στα κοινωνικά κριτήρια και συνδιαμορφώνουν τη συνολική μοριοδότηση που λαμβάνει
  το κάθε στέλεχος, εν όψει των κατ’ έτος δηλώσεων φρουρών προτίμησής του.
 •  Με ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό πρόσημο, οι οποίες στοχεύουν στην άμβλυνση
  των προσωπικών και κοινωνικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν κατηγορίες
  προσωπικού, για τις οποίες δικαιολογείται αυξημένη πρόνοια εκ μέρους της Πολιτείας,
  σε σχέση με τις μεταθέσεις που λαμβάνουν [π.χ. μονογονεϊκες και πολύτεκνες
  οικογένειες (άρθρο 5παρ.1β του Ν. 3383/2010) και στελέχη που υπάγονται στις
  περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 5 του ιδίου νόμου].

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι τυχόν θέσπιση του αμετάθετου για τα
προερχόμενα από κατηγορίες υπαξιωματικών στελέχη των ΕΔ που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και της τοποθέτησής τους σε Φρουρά της επιθυμίας τους, μολονότι αναμένεται να τύχει θετικής αποδοχής από τα εν λόγω στελέχη, ίσως να μην εναρμονίζεται με τις ανάγκες ύπαρξης θεσμικών εγγυήσεων που εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την απρόσκοπτη εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ, στο βαθμό που αυτή συνέχεται με τη στελέχωση των Μονάδων και Υπηρεσιών.

Τέλος, ανεξαρτήτως των ανωτέρω, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον εξορθολογισµό, αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του
στρατιωτικού προσωπικού, κατόπιν εντολής μου το ΓΕΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και
συντονίζει τις απόψεις-προτάσεις των Γενικών Επιτελείων προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε
αυτό κριθεί σκόπιµο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις-βελτιώσεις.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Η ερώτηση στη Βουλή

Κύριε Υπουργέ

Το 2018 έχει κηρυχθεί «Έτος Μέριμνας Προσωπικού» για τις Ένοπλες Δυνάμεις, πράξη που αποτελεί αναγνώριση για την ανυπολόγιστη και διαρκή προσφορά των μονίμων στελεχών, καθώς και των νέων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Πέρα όμως από την ηθική διάσταση της παραπάνω πρωτοβουλίας και παράλληλα με τις δράσεις που έχουν εξαγγελθεί ή ήδη υλοποιούνται, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μια σειρά πρακτικών δυσχερειών, νέων και διαχρονικών, οι οποίες πλήττουν το ηθικό τους, ενώ δυσκολεύουν την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

Εντονότατο πρόβλημα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί η πυκνότητα των μεταθέσεων, η οποία, ενώ είναι αναμενόμενη και εν πολλοίς δικαιολογημένη στις πρώτες δύο δεκαετίες της υπηρεσίας τους, συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης σταδιοδρομίας τους στο Στράτευμα.

Η παραπάνω κατάσταση:

 • Αυξάνει τις δαπάνες του Υπουργείου για τις μετακινήσεις λόγω μεταθέσεων.
  Οδηγεί πολλούς στρατιωτικούς στο να συνταξιοδοτηθούν/αποστρατευθούν το νωρίτερο δυνατόν.
 • Διαταράσσει τον οικογενειακό βίο των στελεχών.
 • Αυξάνει τις συχνές διαζεύξεις συζύγων.
 • Διαταράσσεται θεμελιωδώς η ζωή των παιδιών λόγω ασταθούς οικογενειακού/κοινωνικού περιβάλλοντος.
 • Πλήττει την οικογενειακή συνοχή

Κατά καιρούς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία πρώτα αυτά κατανοούν τη φύση αλλά και την αποστολή του Στρατεύματος, έχουν εκφράσει, μέσω των θεσμικών τους ενώσεων, την πεποίθηση, ότι είναι εύλογη, δυνατή και αποτελεσματική η θέσπιση της δυνατότητας μετακίνησης και παραμονής του στρατιωτικού σε φρουρά της επιθυμίας του, ή πλησίον αυτής, εφόσον έχει συμπληρώσει 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας.

Εξαιρουμένων των ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών, καθώς και άλλων, ειδικών περιπτώσεων, τα από τους υπαξιωματικούς (ΣΜΥ,ΕΜΘ,ΕΠΟΠ) προερχόμενα στελέχη θα μπορούσαν να τύχουν του παραπάνω, απολύτως λογικού ευεργετήματος.

Με τη θεσμοθέτηση δε οικογενειακών και πρόσθετων, αντικειμενικών κριτηρίων, η παραπάνω εξέλιξη, όχι απλώς δε θα έπληττε το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά αντιθέτως θα το ενίσχυε άμεσα και πολυδιάστατα με:

 • Μείωση δαπανών που καταβάλλει η Υπηρεσία νια τις μετακινήσεις των μετατιθέμενων.
  Αύξηση παραγωγικότητας και την εντατικοποίηση του ρυθμού εργασίας των ευεργετούμενων στελεχών.
 • Διαφάνεια και πάταξη της προσφιλούς προσφυγής σε πλάγια μέσα για το θέμα των μεταθέσεων.
 • Σταθερός οικογενειακός προγραμματισμός.
 • Παροχή στους συζύγους των στρατιωτικών, της δυνατότητας να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.
  Με βάση τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, ερωτάσθε:

Έχει εξετάσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τη δυνατότητα τοποθέτησης των στελεχών του, σε φρουρά επιθυμίας τους, μετά τα 30 έτη υπηρεσίας;
Αν ναι, σχεδιάζετε να Προχωρήσετε στη θέσπιση του «αμετάθετου μετά από 30ετή υπηρεσία», ώστε το Έτος Μέριμνας Προσωπικού να αποκτήσει νόημα και με έμπρακτο τρόπο;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Σαρίδης Ιωάννης
Εμμανουηλίδης Δημήτριος
Ντζιμάνης Γεώργιος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης