ΠΟΜΕΝΣ
ΠΟΜΕΝΣ: Πού είναι το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας; – Γιατί καταργήθηκε και τι ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

ΠΟΜΕΝΣ: Πού είναι το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας;

Την άμεση καταβολή του επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας ζητά με ερώτηση της στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ). Όπως αναφέρεται στην ερώτηση της ΠΟΜΕΝΣ: «…το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας, δεν προβλέφθηκε με το νέο μισθολόγιο και ως συνέπεια αυτού καταργήθηκε».

Η ερώτηση της ΠΟΜΕΝΣ:

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), έγινε αποδέκτης μιας κατάφωρης αδικίας από την Ε.Σ.Π.Ε.Λ., μια από τις πρώτες Ενώσεις θεσμικής εκπροσώπησης εν ενεργεία στρατιωτικών.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν.4472/2017 το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας, δεν προβλέφθηκε με το νέο μισθολόγιο και ως συνέπεια αυτού καταργήθηκε.

3. Στο άρθρο 127 παρ. δ (β) του ίδιου νόμου αναφέρετε:

«Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β’ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α’297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.»


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

4. Από τα ως άνω αναφερόμενα, προκύπτει ότι ΔΕΝ θα έπρεπε να διακοπεί από την μισθοδοσία, η καταβολή του επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας, μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που αφορά την καταβολή του επιδόματος νυχτερινής απασχόλησης, που παρεμπιπτόντως δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα.

5. Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

Η ΠΟΜΕΝΣ κατόπιν τούτου, ζητεί την άμεση καταβολή του επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας από την ημερομηνία διακοπής του και μέχρι την έναρξη καταβολής του επιδόματος νυχτερινής απασχόλησης, που σύμφωνα με το νόμο πρέπει να έχει ισχύει από την 1/1/2017.

Η Ομοσπονδία μας το έχει αναφέρει πολλές φορές, ότι οι Στρατιωτικοί δεν ζητούν ελεημοσύνη. Απαιτούν τον σεβασμό και την εφαρμογή των νόμων όπως σε όλους τους Έλληνες πολίτες.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});