ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ: Έρχεται τσεκούρι στην αποζημίωση για τη μετακόμιση – Τι προβλέπει ο νόμος που εκκρεμεί η εφαρμογή του

Το μπέρδεμα που έχει προκύψει με την αποζημίωση που δικαιούνται οι στρατιωτικοί για τα έξοδα μετακόμισης, φέρνει στο προσκήνιο την εφαρμογή του νόμου 4336/2015, η οποία εκκρεμεί και αναμένεται να εφαρμοστεί με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2018: Στον αέρα η αποζημίωση για την μεταφορά οικοσκευής!

Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος έχει πάρει παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. Αυτό ήδη προκαλεί ανησυχία, καθώς εάν εκδοθεί, σημαίνει ότι μέσα στην περίοδο των μεταθέσεων, θα πέσει “τσεκούρι” στα ποσά που δικαιούνται οι στρατιωτικοί για να μετακομίσουν την οικοσκευή τους.

Ο νόμος 4336/2015 στον οποίο έχουν υπαχθεί όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι προβλέπει αποζημίωση 500 μέχρι το πολύ 1000 ευρώ για έξοδα μετακόμισης.

Πιο συγκεκριμένα:

Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι στον μετακινούμενο, λόγω μετάθεσης, καταβάλλεται, με την προσκόμιση της φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων, ως έξοδα μεταφοράς οικοσκευής βασικό ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ, για
μετακίνηση μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα από τον τόπο μετάθεσης. Για απόσταση μεγαλύτερη από εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα, προστίθενται εξήντα λεπτά (0,60) του ευρώ ανά χιλιόμετρο.

Σε κάθε περίπτωση όμως το συνολικό ποσό των εξόδων μεταφοράς οικοσκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα ή από την ηπειρωτική στη νησιωτική και αντίστροφα ή από νησιωτική σε νησιωτική, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται με τη μετατροπή των ναυτικών μιλίων σε χιλιόμετρα.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ότι στην περίπτωση μετάθεσης και των δύο συζύγων στον ίδιο τόπο, τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογένειας, καθώς και το ποσό της παραγράφου 4, αναγνωρίζονται για τον ένα εκ των δύο συζύγων.

Το πρόβλημα επανέρχεται φέτος, καθώς έχει εφαρμοστεί νέο μισθολόγιο και ο παλαιός τρόπος υπολογισμού των εξόδων για τη μετακόμιση είναι προβληματικός. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιθανό μέχρι να εφαρμοστεί ο νόμος για τους δημόσιους υπαλλήλους, να υπολογίζεται η αποζημίωση με τον παλαιό τρόπο. Ωστόσο και αυτό δημιουργεί προβλήματα, καθώς ακροβατεί στη νομιμότητα.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});