Άσκηση Παρμενίων 2018
Επίδομα Επικινδυνότητας: Η ΚΥΑ φέρνει λεφτά για Αρχηγούς υπηρετούντες στα υπουργικά γραφεία! Δείτε τι προβλέπει το επίμαχο άρθρο “10”

Επίδομα Κινδύνου: Η ΚΥΑ φέρνει λεφτά για Αρχηγούς υπηρετούντες στα Επιτελεία!

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους υπηρετούν στα Γενικά Επιτελεία, στα γραφεία των υπουργών και στην Προεδρία της Δημοκρατίας φέρνει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πτητικό επίδομα!


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Σύμφωνα με το άρθρο 10, “τα επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο στα στελέχη που πληρούν τις προϋποθέσεις καταβολής και τοποθετούνται σε θέσεις του ΣΓ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στα ΣΓ ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ, στα ΕΓΑ/ΓΕ και στο Ε/ΓΕΕΘΑ“.

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι τα στελέχη από Συνταγματάρχη μέχρι και Στρατηγό  άν έχουν 10ετή προϋπηρεσία σε επιχειρησιακές μονάδες, παίρνουν το επίδομα εάν υπηρετούν σε αυτά τα γραφεία.

Επίδομα Επικινδυνότητας: Τσεκούρι στο πτητικό με νέα ΚΥΑ – ΕΓΓΡΑΦΟ

Εάν βέβαια υπάρχουν συνταγματάρχες ή αντισυνταγματάρχες που έχουν 10ετή προϋπηρεσία και δεν υπηρετούν στα γραφεία των Επιτελείων ή του υπουργού, τότε απλά δεν το δικαιούνται!

Με βάση αυτό, όλοι οι ανώτατοι, συμπεριλαμβανομένων και των Αρχηγών που κάνουν άλματα και καταδύσεις, παίρνουν κανονικά το επίδομα!

Δείτε τι ακριβώς προβλέπει το επίμαχο “άρθρο 10”, το οποίο δεν υπήρχε στην απόφαση που είχε βει πριν από ένα χρόνο.

Άρθρο 10

Γενικές προϋποθέσεις καταβολής επιδομάτων
κινδύνου – ειδικών αποζημιώσεων

1. Τα επιδόματα της παρούσας καταβάλλονται στους δικαιούχους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις καταβολής, όπως καθορίζονται στην παρούσα. Ο αριθμός των δικαιούχων καθορίζεται από τους Κλάδους των Ε.Δ., σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις τους. Τα επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο στα στελέχη που πληρούν τις προϋποθέσεις καταβολής και τοποθετούνται σε θέσεις του ΣΓ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στα ΣΓ ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ, στα ΕΓΑ/ΓΕ και στο Ε/ΓΕΕΘΑ.


2. Ειδικότερα για τα στελέχη από το βαθμό του Συνταγματάρχη έως του Στρατηγού και αντίστοιχων, τα επιδόματα καταβάλλονται υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας σε όσους έχουν δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Μονάδες- Διοικήσεις-Μοίρες που το επιχειρησιακό τους έργο δικαιολογεί την καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων.

Στη δεκαετή αυτή υπηρεσία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία σε Σχηματισμούς- Συγκροτήματα – Διοικήσεις-Πολεμικά Πλοία-Μονάδες- Μοίρες που τοποθετήθηκαν τα στελέχη προκειμένου να συμπληρώσουν τα τυπικά από τη νομοθεσία προσόντα για το βαθμό τους και την ομαλή περαιτέρω σταδιοδρομική τους εξέλιξη και εφόσον παράλληλα πληρούσαν τις προϋποθέσεις καταβολής του ανά κατά περίπτωση επιδόματος.

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται τα στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες- Διοικήσεις-Μοίρες, το επιχειρησιακό έργο των οποίων δικαιολογεί την καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων.

3. Τα στελέχη έως του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, που τοποθετούνται για υπηρεσία ή για εκπαίδευση στο εξωτερικό άνω των πέντε (5) μηνών, δεν δικαιούνται τα ανωτέρω επιδόματα κινδύνου, με εξαίρεση τους δικαιούχους του πτητικού επιδόματος στους οποίους τα προβλεπόμενα ποσά καταβάλλονται μειωμένα κατά 40%, καθώς και τους δικαιούχους των επιδομάτων κινδύνου οι οποίοι υπηρετούν σε Ελληνικές Μονάδες που επιχειρούν ή σταθμεύουν εκτός Ελληνικής Επικράτειας, στους οποίους τα προβλεπόμενα ποσά καταβάλλονται στο ακέραιο.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/el_GR/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});