Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας: Όνειρο ή εφιάλτης; - ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΟΜΕΝΣ: Ρύθμιση για  αναγκαστική αποστρατεία ΕΠΟΠ – ΕΜΘ, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Επανέρχεται στην πρότασή της για ρύθμιση του θέματος της αναγκαστικής αποστρατείας των ΕΠΟΠ – ΕΜΘ η ΠΟΜΕΝΣ, με επισοτλή της προς την πολιτική ηγεσία και την Βουλή.

Η ρύθμιση προτείνει αποστρατεία στα 58, όσων το επιθυμούν. Πιο συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Αποστρατείες λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας

             Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, επανέρχεται για το πολύ σοβαρό θέμα των αποστρατειών λόγω ορίου ηλικίας, που αφορά τους ΕΜΘ-ΕΠ.ΟΠ., με ότι αυτό συνεπάγεται για τις συντάξεις τους και τις αποδοχές τους γενικότερα.
 Συγκεκριμένα με το Ν.445/74 «Περί ιεραρχίας και προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων», στο άρθρο 39 παρ. 2, προβλέπει αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας στα 54 και 50 στους βαθμούς Ανθυπασπιστή και Υπαξιωματικού αντίστοιχα.
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

  Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, για την άρση της ανωτέρω αδικίας που προβλέπεται σ΄ ένα θεσμικό κείμενο 40 και πλέον χρόνων, που χρήζει άμεσης αναθεώρησης, εισηγείται την άμεση τροποποίηση  του συγκεκριμένου άρθρου ως εξής:
Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν.Δ. 445/74 (Α΄160) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί με αίτηση τους δύναται να παραμείνουν εφόσον το επιθυμούν έως την συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ού) έτους της ηλικίας τους».

 Επίσης θέση της Ομοσπονδίας όπως σας έχει γνωστοποιήσει και επιχειρηματολογήσει πολλές φορές και θα αποκαταστήσει μια αδικία πολλών χρόνων συντελώντας στην ανύψωση του ηθικού των συναδέλφων ΕΜΘ, είναι η υιοθέτηση νέας βαθμολογικής εξέλιξης, με χρόνους παραμονής, αφού έχει προηγηθεί διετής παραμονή στο βαθμό του ΟΠΥ/ΕΠΥ Δεκανέα, όπως παρακάτω:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

                Λοχίας και των αντιστοίχων ΠΝ-ΠΑ, οκτώ (8) έτη παραμονής στο βαθμό (ΟΠΥ/ΕΠΥ- ΕΜΘ συνολικά)

                Επιλοχίας και των αντιστοίχων ΠΝ-ΠΑ, οκτώ (8) έτη παραμονής στο βαθμό

                Αρχιλοχίας και των αντιστοίχων ΠΝ-ΠΑ, επτά (7) έτη παραμονής στο βαθμό

                Ανθυπασπιστής, επτά (7) έτη παραμονής στο βαθμό ή εναλλακτικά προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση τριάντα τεσσάρων (32) ετών πραγματικής υπηρεσίας από κατατάξεως στις ΕΔ.

                Ανθυπολοχαγός και των αντιστοίχων ΠΝ-ΠΑ, τέσσερα (4) έτη παραμονής στο βαθμό ή εναλλακτικά προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) ετών πραγματικής υπηρεσίας από κατατάξεως στις ΕΔ.

                Υπολοχαγός και των αντιστοίχων ΠΝ-ΠΑ, τέσσερα (4) έτη παραμονής στο βαθμό και αποστρατευτικός – καταληκτικός ο αυτός βαθμός του Λοχαγού.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});