Οδοιπορικά στρατιωτικών – ΣΑ: Άγριο “δούλεμα” από 3 υπουργεία – Τρία χρόνια “επεξεργάζονται” το Προεδρικό διάταγμα! Πρώτα θα λυθεί το Κυπριακό!

Πρώτα θα λυθεί το …Κυπριακό και μετά θα βγάλουν το Προεδρικό διάταγμα που θα εξομοιώνει τους “ριγμένους” στρατιωτικούς και ένστολους με τους δημόσιους υπάλληλους! Αυτό φαίνεται από τις απαντήσεις που δίνουν οι τρεις συναρμόδιοι υπουργοί στην Βουλή!

Ο νόμος 4336/2015 που ψηφίστηκε στην Βουλή, πριν 3 χρόνια, προβλέπει την εξίσωση της αποζημίωσης για την ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα διανυκτέρευσης των στρατιωτικών και των Σωμάτων Ασφαλείας με το ποσό που παίρνουν οι  Δημόσιοι Υπάλληλοι.

Ωστόσο οι συναρμόδιοι υπουργοί μπλοκάρουν την εφαρμογή του νόμου, γιατί στην ουσία αρνούνται και εκδώσουν το Προεδρικό Διάταγμα που απαιτείται για την εφαρμογή. Μάλιστα το “δούλεμα” είναι χοντρό, αφού ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον και όλοι μαζί δηλώνουν αναρμόδιοι!

Το αποτέλεσμα είναι τόσο οι στρατιωτικοί όσο και τα Σώματα Ασφαλείας να λαμβάνουν μικρότερη αποζημίωση από τους συναδέλφους τους πολιτικούς υπαλλήλους, ενώ πολλές φορές καλούνται οι ίδιοι να  καλύψουν τα έξοδα που προκύπτουν από τον διαρκώς μειούμενο μισθό τους!

Δείτε ι απαντούν για το θέμα σε ερώτηση που τέθηκε σε Κοινοβουλευτικό έλεγχο οι τρεις συναρμόδιοι υπουργοί.

Κατ’ αρχήν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος υποστηρίζει ότι είναι αναρμόδιος, και αρμόδιο είναι το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο όμως απαντά εγγράφως ότι δεν είναι αρμόδιο! Τέλος η απάντηση του υπουργού Ναυτιλίας θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ως “σφυρίζω αδιάφορα για το θέμα” αφού αναμασά τις ίδιες δικαιολογίες που προβάλλονται για τρια χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Καμμένος αναφέρει:

Κατ’ αρχήν η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Το ΥΠΕΘΑ ωστόσο από πλευράς του επιδιώκει, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας και της αποκατάστασης αδικιών, τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών. Η διατήρηση της εξουσιοδοτικής διάταξης για έκδοση Π.Δ. που θα ρυθμίζει τις δαπάνες κίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α), αποτελεί μια σημαντική ρύθμιση.

Ωστόσο η διαδικασία σύνταξης του οριστικού και ενιαίου σχεδίου Π.Δ., στο οποίο προβλέπεται αύξηση του ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης στα 40€, προϋποθέτει τη μελέτη και επεξεργασία πολλών παραμέτρων λόγω των ιδιαιτεροτήτων που διέπουν τη φύση των μετακινήσεων τόσο των στελεχών των Κλάδων, όσο και των Σ.Α. 

Κατόπιν των ανωτέρω σε συνδυασμό με την ακολουθούμενη περαιτέρω διαδικασία (έγκριση του σχεδίου από τους συναρμόδιους υπουργούς, την εν συνέχεια νομοτεχνική του επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικράτειας και την υπογραφή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) επέρχονται όπως είναι φυσικό καθυστερήσεις στην έκδοση του νέου Π.Δ.. Μέχρι την έκδοση του, ο τρόπος των μετακινήσεων καθώς και το ύψος των οικείων δαπανών ρυθμίζονται με όσα ίσχυαν μέχρι 31-12-2015. 
Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Οικονομίας αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη, απαντώντας ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές του!!

 

 

 

Τέλος, την πλήρη κυβερνητική αποτυχία να συντάξει ένα Προεδρικό Διάταγμα σε τρία χρόνια, παραδέχεται και ο υπουργός Ναυτιλίας