Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης για έστολους - Νομοσχέδιο
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Το ΥΠΕΘΑ συζητά με απόστρατους! – Βγάζει εκτός τους εν ενεργεία! – Τι πρόκειται να συζητήσει η επιτροπή π ου συγκροτήθηκε με εντολή Καμμένου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Το ΥΠΕΘΑ συζητά με απόστρατους! - Βγάζει εκτός τους εν ενεργεία!

LinkwiseCreative.show(“12168-2”, “CD22209”, “_blank”);

Συζητούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μέλλον των στρατιωτικών με απόστρατους και όχι με τους εν ενεργεία στρατιωτικούς! Αυτό προκύπτει σήμερα από τη δημοσίευση στη Διαύγεια επιτροπής που συγκροτήθηκε με εντολή του ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου και πρόκειται όπως αναφέρει να συζητήσει τα θέματα που αφορούν “αφορούν στις μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού  συνταξιοδοτικού Συστήματος”. 

Κατά περίεργο τρόπο η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θεωρεί ότι αυτό είναι θέμα αμιγώς των αποστράτων και όχι των εν ενεργεία στελεχών, τα οποία είναι και οι εν δυνάμει συνταξιούχοι.

Στην επιτροπή υπάρχουν μόνο στελέχη του υπουργείου και εκπρόσωποι των ενώσεων αποστράτων. Οι θεσμικοί εκπρόσωποι των εν ενεργεία στρατιωτικών έχουν μείνει εκτός! Πρόκειται δηλαδή να συζητήσουν για το μέλλον των εν ενεργεία στελεχών, αλλά χωρίς τη συμμετοχή τουςς!

Η επιτροπή, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, αποτελείται από τους:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

α. Υπτγο Ζαχαρία Πρασσάκη, ΓΔ της ΓΔΟΣΥ ως πρόεδρο,
β. Υπτγο Ιωάννη Αζναουρίδη, του ΓΕΣ/ΔΟΙ
γ. Υπνχο Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, του ΓΕΝ/ΔΟΙ/ΟΕΠΝ
δ. Ταξχο Δημήτριο Δρόσο, της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
ε. Απχο Δημήτριο Ρυζιώτη, του ΓΕΕΘΑ/Γ3
στ. Ταξχο Γεώργιο Γαβριηλίδη, του ΓΕΑ/Δ6
 ζ. Ανχη (Ο) Κων/νο Νταβουλτζόπουλο της ΓΔΟΣΥ
η. Αντχο ε.α. Σπυρίδων Περβαινά, του Συντ.Συμβ.Εν.Αποστ. Αξκών
 θ. Ταξχο ε.α. Δημήτριο Χατσίκα, της ΕΑΑΣ
ια. Απχο ε.α. Ιωάννη Αντωνιάδη, της ΕΑΑΝ
ιβ. Σμχο ε.α. Αθανάσιο Πάνο, της ΕΑΑΑ, ως μέλη.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 Έργο της επιτροπής είναι η καταγραφή, αξιολόγηση και δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών επί των κύριων θεμάτων που απασχολούν τις Ενώσεις Αποστράτων και άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η εξέταση τυχόν περαιτέρω προώθησης διαφόρων νομοθετικών ρυθμίσεων, επί θεμάτων που άπτονται του ν.4387/2016 και αφορούν στις μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού  συνταξιοδοτικού Συστήματος κ.λπ..

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει με μέριμνα του Προέδρου της και η πρώτη συνεδρίαση αυτής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΓΔΟΣΥ.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});