Τοποθετήθηκε οπλίτης γιατρός στο χωριό του πρωθυπουργού!

Τοποθετήθηκε οπλίτης γιατρός στο χωριό του πρωθυπουργού! Την ίδια ώρα οι Μονάδες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Μια πρόταση που μπορεί να υλοποιηθεί

Τοποθετήθηκε οπλίτης γιατρός στο χωριό του πρωθυπουργού!Ένα από τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονάδες Έβρου και νήσων είναι η καθημερινή αγωνία τους για τους οπλίτες που υπηρετούν σε απομακρυσμένα φυλάκια και βραχονησίδες, λόγω έλλειψης  ιατρικού προσωπικού.

Σε Σχηματισμό επιπέδου Ταξιαρχίας - Μεραρχίας, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αναγκαιότητα ιατρικής κάλυψης σε 20 διαφορετικά στρατόπεδα - φυλάκια με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους και ο αριθμός των υπηρετούντων οπλιτών ιατρών ανέρχεται συνολικά στους δύο έως τρείς.

Η έλλειψη αυτή εκτός των άλλων, έχει ως αποτέλεσμα και την αναβολή ή ακύρωση κύριων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαταγές δεν πραγματοποιείται εκπαίδευση με πραγματικά πυρά χωρίς παρουσία ιατρού.


Εφόσον καθημερινά μπορεί να έχουν προβλεφθεί 2-3 βολές σε διαφορετικά πεδία βολής, σε συνδυασμό με τις ανάγκες εφημερίας των ιατρών, επακόλουθο είναι να ακυρώνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση  του υπουργού Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη 19 ιατροί-στρατιώτες θητείας τοποθετούνται σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας σε άγονες και προβληματικές περιοχές της χώρας.

Στους συγκεκριμένους οπλίτες ιατρούς, παρέχεται η δυνατότητα για ταυτόχρονη αναγνώριση του χρόνου στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρεώσεως και ως χρόνου εκπληρώσεως της υποχρεώσεως της λεγόμενης «υπηρεσίας υπαίθρου», με δαπάνη του υπουργείου Υγείας.

Μεταξύ των περιοχών που τοποθετήθηκαν κάποιοι από τους παραπάνω ιατρούς ήταν το Αθαμάνιο (Άρτας) τόπο καταγωγής του πρωθυπουργού, (Μουζάκιο Καρδίτσας), Γαύριο (Άνδρου), Αργιθέα (Μουζακίου Καρδίτσας), Μαθράκιο (Ιθάκης), Αγιά (Πάργας), Λιχάδα (Ιστιαίας) κ.λπ.Η παραπάνω δυνατότητα δόθηκε με το ν. 4361/16 «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.

Φαίνεται όμως ότι  η εν λόγω διάταξη χρησιμοποιείται για  μικροπολιτικές σκοπιμότητες και δεν λαμβάνονται υπόψη  οι μεγάλες ανάγκες των Μονάδων, ιδίως της παραμεθορίου ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την κοινωνική αναγκαιότητα για προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά της άγονης γραμμής του Αιγαίου που χτυπά η καρδιά της πατρίδας μας και στην περίπτωση αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επωφελής η υπηρέτηση της θητείας από οπλίτες ειδικότητας ιατρού που ταυτόχρονα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις της λεγόμενης «υπηρεσίας υπαίθρου».


Θα έπρεπε όμως να προβλεφθεί η δυνατότητα αυτή (αγροτικό) στους οπλίτες ιατρούς μόνο στις περιπτώσεις που υπηρετούν παράλληλα τη θητεία τους σε νησιά της άγονης γραμμής ή απομακρυσμένες περιοχές που έχουν έδρα στρατιωτικές Μονάδες (π.χ. Οπλίτης ιατρός υπηρετεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του στο φυλάκιο τάδε απομακρυσμένης νήσου και ταυτόχρονα εκτελεί και τα καθήκοντα αγροτικού ιατρού στο ομώνυμο χωριό του νησιού).

Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως κίνητρο για την υπηρέτηση στις περιοχές αυτές.

Η κοινωνική προσφορά των ΕΔ είναι συνεχής και αξιοσημείωτη ακόμα και από την προ κρίσης εποχή, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να αποδειχθεί ανασταλτικός παράγοντας εκτέλεσης της αποστολής.