Το Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας και το αλαλούμ στο ΥΠΕΘΑ

Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας και το αλαλούμ στο ΥΠΕΘΑ: Γιατί κόπηκε ρωτάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, με σχετικό έγγραφό της

Το Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας και το αλαλούμ στο ΥΠΕΘΑ
Το Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας που έπαιρναν οι στρατιωτικοί, κόπηκε στον μισθό που τους καταβλήθηκε με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου, χωρίς όμως να έχει αρχίσει η καταβολή των προβλεπόμενων επιδομάτων.

Ωστόσο σύμφωνα με το νόμο το επίδομα θα έπρεπε να δίδεται στο προσωπικό μέχρι να εκδοθεί η υπουργική απόφαση και να αρχίσει η καταβολή της νυχτερινής αποζημίωσης.

Το πρόβλημα που επισημαίνει με επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών προς την πολιτική ηγεσία, αντανακλά την προχειρότητα με την οποία έχει αντιμετωπίσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.


Το θέμα το έχει αναδείξει το Armyvoice.gr, επισημαίνοντας και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικοί όπως για παράδειγμα οι αναδρομικές κρατήσεις και το θέμα του Εφάπαξ,, το οποίο το παίρνουν τα Σώματα Ασφαλείας και δεν το παίρνουν οι στρατιωτικοί..

Διαβάστε σχετικά: ΕΦΑΠΑΞ: Γιατί Αστυνομικοί και Πυροσβέστες το παίρνουν και όχι οι Στρατιωτικοί; 

Την προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, επιχείρησε να μετακυλήσει τις ευθύνες των προβλημάτων που έρχονται για τους στρατιωτικούς με το νέο μισθολόγιο, στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στους συνδικαλιστές αστυνομικούς!

Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι τα Σώματα Ασφαλείας να παίρνουν τις προβλεπόμενες παροχές, σε αντίθεση με τις Ένοπλες Δυνάμεις.


Τι ζητάει η ΠΟΕΣ για το Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας1. Σύμφωνα με το άρθρο 127 του σχετικού νόμου, ορίζεται ότι:

α. Στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, το ανώτατο, δε, όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μέχρι, δε, την έκδοσή της εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και

β. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, καθώς και στο ένστολο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό ευρώ (100 €).


2. Μέχρι και σήμερα δεν έχει εισέτι εκδοθεί η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ωστόσο, από τη 01.1.2018 ο μισθός των Ελλήνων στρατιωτικών καταβάλλεται πλέον με τις προβλέψεις του σχετικού νόμου, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος παραμεθορίου [(μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό ευρώ (100 €)], χωρίς την καταβολή του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας,.

3. Θεωρώντας ότι εκ παραδρομής δεν καταβλήθηκε με τη μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου 2018 το ως άνω επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας Μονάδων, παρακαλούμε όπως, με την αναδρομική (από 01.1.2017 εξ όσων γνωρίζουμε) καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου και της ειδικής αποζημίωσης της εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, παρέμβετε για την καταβολή των υπολειπομένων μηνών του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.