Σαντορίνη: Τι λέει ο Πάνος Καμμένος για τον “ιερό πόλεμο” στο ραντάρ – Η απάντηση που έδωσε στον βουλευτή Ιωάννη Σαχινίδη

Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης με θέμα «Συλλήψεις μοναχών και πολιορκία της μονής Προφήτη Ηλία στην Σαντορίνη» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Το ραντάρ ασφαλείας του ΠΒΚ στη Νήσο Θήρα λειτουργεί νόµιµα στη θέση Προφήτης Ηλίας, σε έκταση που απαλλοτριώθηκε προς τούτο, από ιδρύσεως του Πεδίου Βολής Κρήτης
(ΠΒΚ) τη δεκαετία του 1960.

H Ιερά Μητρόπολη Θήρας και ο Δήµος Θήρας υπέβαλαν αίτηση ακύρωσης, ενώπιον του ΣτΕ, κατά της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΟΑ) περί

«έγκρισης τοποθέτησης του θόλου προστασίας στο υπόψη ραντάρ, υπό τον όρο αυτός να βαφεί σε ουδέτερη απόχρωση, ούτως ώστε η παρουσία του να είναι ανεκτή στον περιβάλλοντα χώρο του προστατευομένου µνηµείου της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Θήρας».

Η αίτηση ακύρωσης αφορούσε στην εξέταση της νοµιµότητας έγκρισης τοποθέτησης του θόλου προστασίας του ραντάρ και όχι στη νοµιµότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας του ραντάρ.

Με την απόφαση ΣτΕ/Ε΄Τμήμα, με αριθμό 1049/2017, απορρίφθηκε το σύνολο των προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης και κατά συνέπεια η αίτηση ακύρωσης της προσβαλλόμενης με Αρ.Πρωτ.240736/130472/8674/3762/20-2-14 απόφασης του ΥΠΟΑ.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, επίκειται η τοποθέτηση του θόλου στο ραντάρ Ν.Θήρας.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για θόλο προστασίας του κεραιοσυστήµατος του ραντάρ από καιρικές συνθήκες µε ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία.

Όσον αφορά σε θέµατα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του ραντάρ και συναφούς κινδύνου στην υγεία του προσωπικού του Σταθµού Ραντάρ, των μοναχών της Ι. Μονής,

επισκεπτών αυτής και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, σηµειώνεται ότι το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) της Πολεµικής Αεροπορίας έχει κάνει μετρήσεις του επιπέδου ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο υπόψη ραντάρ δύο φορές,

τον Απρίλιο του 2014 και Ιούνιο του 2016-παρουσία εκπροσώπων της Μονής, βάσει των οποίων διαπιστώθηκε πως τα ευρήµατα ήταν πολύ χαμηλότερα των επιτρεπόμενων ορίων έκθεσης του κοινού πληθυσμού.

Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσµατα των μετρήσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, που διενεργήθηκαν τον Ιούλιο του 2012. Όλα τα ανωτέρω έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Σε ό,τι αφορά στα συµβάντα της 16ης και 17ης Νοεμβρίου 2017, όταν αποκλείστηκε η πρόσβαση γερανοφόρου οχήματος στο Σταθµό Ραντάρ από διαμαρτυρόμενους μοναχούς και
κατοίκους, έχουν καταγραφεί λεπτομερώς στο αρµόδιο τοπικό Αστυνομικό Τµήµα.

Τέλος και αναφορικά με το ότι το εν λόγω Radar έχει εγκατασταθεί σε περιοχή ενταγμένη στον Εθνικό κατάλογο NATURA (Όρος Προφήτου Ηλία Θήρας), επισημαίνεται
ότι το Radar, όπως και η Μονή Προφήτου Ηλία, έχει εγκατασταθεί κατά πολύ πριν ενταχθεί το όρος Προφήτου Ηλία στον Εθνικό κατάλογο NATURA.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι, η Εθνική Νομοθεσία (ΚΥΑ 33318/3028/11-12-98, όπως έχει τροποποιηθεί από την Η.Π. 14849/853/Ε103/2008, Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-0-2011), Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011))

δίνει τη δυνατότητα παρέκκλισης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων / κατασκευής έργων εντός των «Ειδικών Ζωνών Διατήρησης» και υπάρχει νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η λειτουργία του Radar, εντός προστατευόμενης περιοχής,

καθώς η χρήση του και οι δραστηριότητες σ’ αυτό εξυπηρετούν αποκλειστικά λόγους Εθνικής Άμυνας.