Ωράριο Στρατιωτικών και Νυχτερινή αποζημίωση: Γόρδιος δεσμός

Ωράριο Στρατιωτικών και Νυχτερινή αποζημίωση: Γόρδιος δεσμός. Υπάρχει άμεση προοπτική υλοποίησης του νόμου;

Ωράριο Στρατιωτικών και Νυχτερινή αποζημίωση: Γόρδιος δεσμός


Η αδυναμία υλοποίησης της διάταξης του νόμου για τη νυχτερινή αποζημίωση οκτώ μήνες μετά, είναι άρρηκτα δεμένη με το ωράριο των στρατιωτικών, το οποίο στην ουσία δεν υφίσταται!

Προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε: «Πάγια προγραμματική θέση του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και εξαντλητικά ωράρια, περιπτώσεις που την τελευταία διετία είδαν συχνά το φως της δημοσιότητας, δεν συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου στρατού με υψηλό ηθικό και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Η διαμόρφωση ενός εργασιακού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την μέγιστη αξιοποίηση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντός ανθρώπινων συνθηκών εργασίας και με γνώμονα την εξυπηρέτηση της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, αποτελεί επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ».


Οι στρατιωτικοί των ενόπλων δυνάμεων αποτελούν μέχρι και σήμερα τη μοναδική κατηγορία εργαζομένων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, που δεν αμείβονται για την υπερωριακή και νυκτερινή τους απασχόληση, καθώς και για την εργασία πέραν του πενθημέρου, χωρίς τούτο να προβλέπεται από τις υφιστάμενες διατάξεις.


Σύμφωμα με το νόμο 3979/2011 , το ωράριο εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού εξομοιώθηκε με αυτό των δημοσίων υπαλλήλων, σε σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα.

Το 2014, με το Φ.400/96/264124/Σ.3901/19 Οκτ 2014/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1 επισημαίνεται η τήρηση των υποχρεωτικών σαράντα (40) ωρών εργασίας εβδομαδιαίως των στρατιωτικών όπως και στο υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα.


Στο άρθρο 7, της υπουργικής απόφασης  (27-5-2011, ΦΕΚ Β 1139), αναφέρεται ότι: «Οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας».


Τίποτε δεν αναφέρεται σε νυχτερινή εργασία ώστε να είναι δυνατόν να υπολογιστεί και κυρίως να αποζημιωθεί, όπως θεσπίστηκε με τον νόμο που καθιέρωσε το νέο ειδικό μισθολόγιο.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: Νυχτερινή αποζημίωση στρατιωτικών: Τι πρόβλημα προέκυψε


Εάν δεν γίνει κάποια ρύθμιση που να ορίζει ότι οι στρατιωτικοί εργάζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και να υπολογίζει πόσες ώρες είναι αυτή η απασχόληση πώς είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η νυχτερινή αποζημίωση ύψους 2,7 ευρώ την ώρα;

Είμαστε λοιπόν σε αναμονή αυτής της ρύθμισης, και φυσικά όσο ο χρόνος περνάει σημαίνει ότι οι στρατιωτικοί έχουν απώλειες από το εισόδημά τους.