Κρίσεις 2018: Ποιοι Στρατιωτικοί Δικαστικοί Γραμματείς προάγονται

Κρίσεις 2018: Ποιοι Στρατιωτικοί Δικαστικοί Γραμματείς προάγονται - Δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση με το Προεδρικό Διάταγμα

Κρίσεις 2018: Ποιοι Στρατιωτικοί Δικαστικοί Γραμματείς προάγονταιΠροεδρικό Διάταγμα με θέμα «Προαγωγές Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων - Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1339/21-12-2017 ΦΕΚ (τεύχος Γ΄) και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη προβλέψεως πιστώσεως στον προϋπολογισμό

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Προάγουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 25, 26, 27 παράγραφος 3 και 91 παράγραφος 4 του Ν.3883/2010 στο βαθμό του Λοχαγού κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 04-08-2017, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:Δικαστικοί γραμματείς by Ioanna Iliadi on Scribd