Υπασπιστής Διοίκησης: Τέσσερα χρόνια στις ελληνικές ΕΔ

Υπασπιστής Διοίκησης: Τέσσερα χρόνια στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Καθιερώθηκαν από τον Στρατηγό ΚωσταράκοΥπασπιστής Διοίκησης: Τέσσερα χρόνια στις ελληνικές ΕΔΉταν φεβρουάριος του 2014 όταν ο τότε Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωσταράκος καθιέρωνε ένα νέο θεσμό στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τον «Υπασπιστή Διοίκησης», που σκοπός του είναι να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της ηγεσίας και των υπαξιωματικών.


Ο θεσμός που συμπληρώνει φέτος τέσσερα χρόνια στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, υπήρχε από πολύ παλιά στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, στις οποίες οι υπαξιωματικοί έχουν σημαντική υπόσταση, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτόματη προαγωγή τους σε αξιωματικούς, όπως γίνεται στην Ελλάδα.

Ο αντίστοιχος υπαξιωματικός του Αμερικανικού Μεικτού Επιτελείου (Sergeant Major of the Armed Forces) είναι πάντα μια πολύ ισχυρή φυσιογνωμία στο Πεντάγωνο. Βασικότερα από τα καθήκοντά του περιγράφονται η μέριμνα για την ευημερία των «στρατιωτών του» και η συμβολή στη διατήρηση ισορροπημένων σχέσεων στις τάξεις του στρατεύματος.


Προσόντα


Ο Υπασπιστής Διοίκησης είναι υπαξιωματικός βαθμού Ανθυπασπιστή, ο οποίος συγκεντρώνει σωρευτικά τα παρακάτω προσόντα:

α. Υπηρετεί στις ΕΔ επί τουλάχιστον 15 έτη, εκ των οποίων τα 10 σε επιχειρησιακή Μονάδα
β. Έχει παρακολουθήσει όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία Σχολεία.
γ. Η βαθμολογία του στις Εκθέσεις Αξιολόγησης όλων των ετών να είναι τουλάχιστον λίαν καλή.
δ. Δεν του έχει επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή κατά την τελευταία δεκαετία».


Καθήκοντα

Ενημερώνει ιεραρχικά για ζητήματα που απασχολούν τους Υπαξιωματικούς της Μονάδας

Υποβάλλει προτάσεις σε θέματα που αφορούν την μέριμνα του προσωπικού,την εκπαίδευση και την αξιοποίηση ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες,των υπαξιωματικών της Μονάδας,έχοντας πλήρη γνώση των νόμων που τους διέπουν (αξιολογήσεις,εξέλιξη,χρόνος διοίκησης,μεταθέσεις).

Παρακολουθεί την πρόοδο επίλυσης προσωπικών θεμάτων υπαξιωματικών που έχουν υποβληθεί στην Ιεραρχία και ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση.

Εξετάζει,σε συνεργασία ,με τους αντίστοιχους  προΪσταμένους,τις υποβαλλόμενες αναφορές από υπαξιωματικούς για οποιοδήποτε θέμα (υπηρεσιακό ή μη) και υποβάλλει την εισήγηση του ιεραρχικά αφού προηγουμένως επικοινωνήσει με τους υποβάλλοντες  την αναφορά.
Εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διατήρηση και επιπλέον εξύψωση του ηθικού των υπαξιωματικών.

Εντοπίζει και αναφέρει έγκαιρα και ιεραρχικά συμπεριφορές που απαιτούν ιδιαίτερη μέριμνα (περιορισμένη απόδοση,αδιαφορία,ποινές),τα οποία οφείλονται σε οικογενειακά,κοινωνικά, ή οικονομικά προβλήματα και εισηγείται μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Παρευρίσκεται σε τελετές, εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που θα είναι παρούσα η στρατιωτική ιεραρχία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διοικητού.

Αποτελεί το σημείο επαφής με τους υπαξιωματικούς της Μονάδας για οποιοδήποτε θέμα.