Διοίκηση Υποστήριξης Βάσης: Παρουσίασε το έργο της στο ΓΕΣ - ΦΩΤΟ

Διοίκηση Υποστήριξης Βάσης: Η ΔΥΒ παρουσίασε το έργο της καθώς και την σημασία της αποστολής της στο ΓΕΣ

Διοίκηση Υποστήριξης Βάσης: Παρουσίασε το έργο της στο ΓΕΣ - ΦΩΤΟΗ Διοίκηση Υποστήριξης Βάσης (ΔΥΒ) παρουσίασε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού το έργο που επιτελεί το προσωπικό της, σε συνδυασμό με την αποστολή και την ιστορία της.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το ΓΕΣ: "Παρακολουθήσαμε τις πάσης φύσης δραστηριότητές τους, τις πρωτοβουλίες και τις συνέργειες για τις οποίες αισθάνονται υπερήφανοι, αλλά και ενημερωθήκαμε για την περιοχή που εδρεύουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της".
Στο Έμβλημα του Σχηματισμού, απεικονίζoνται τα εμβλήματα των Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και Υγειονομικού, με τα κλειδιά, τα φτερά, τη φαρέτρα και τον όφη αντίστοιχα.
Το ρητό "ΤΟΙΣ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙΣ ΧΡΩ" του Θαλή του Μιλήσιου, σημαίνει «τα κατάλληλα μέσα ας χρησιμοποιείς».