Τα κριτήρια για την παραμονή Εκτός Οργανικών Θέσεων

Τα κριτήρια για την παραμονή Εκτός Οργανικών Θέσεων θα είναι ή όχι αντικειμενικά; Τι θα πρέπει να συνυπολογιστεί; Δείτε τι γράφουν στελέχη στο Armyvoice.gr

Τα κριτήρια για την παραμονή Εκτός Οργανικών Θέσεων
Θα συμπληρώσουν ή όχι τα στελέχη τον απαραίτητο χρόνο για να μπορούν να έχουν ελπίδες ότι θα επιλεχθούν να παραμείνουν στην εργασία τους και μετά τα 35 χρόνια εφόσον το επιθυμούν; Τι κριτήρια θα διασφαλίσουν μια αντικειμενική επιλογή και όχι "ρουσφετολογική";

Δείτε επισημαίνει στέλεχος στο Amryvoice.gr

 Για την εφαρμογή του νόμου 4494/2017 θα πρέπει τα Συμβούλια Κρίσεων των Κλάδων να μην αποστρατεύουν τους αξιωματικούς με 33 ή 34 χρόνια υπηρεσίας, σε τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, προκειμένου να συμπληρώσουν όλοι 35ετή συντάξιμη υπηρεσία και να δοθεί σε όλους το δικαίωμα να επιλεγούν για να τεθούν Ε.Ο.Θ., εφόσον το επιθυμούν.


Με δεδομένο πως δεν μπορούν όλοι να παραμείνουν Εκτός Οργανικών Θέσεων πέραν της 35ετίας, κριτήρια θα πρέπει να είναι η προέλευση, οι προηγούμενες μεταθέσεις των στελεχών, οι εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς και οι πραγματικές ανάγκες τους.

Και τούτο διότι υπάρχουν κατηγορίες αξιωματικών (π.χ. Δικαστικοί Γραμματείς), προερχόμενοι από διαγωνισμό, που δεν έχουν υποστεί τη βάσανο των συνεχών μεταθέσεων, δεν αποστρατεύονται πριν την συμπλήρωση της 35ετίας, καθόσον δεν κρίνονται δυσμενώς σε τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, όπως και οι ομοιόβαθμοί τους απόφοιτοι των ΑΣΕΙ και έτσι παραμένουν στην ενέργεια πλέον των 35 ετών υπηρεσίας, οι μισοί δε απ’ αυτούς υπηρετούν στο ΥΠΕΘΑ τουλάχιστον 15 χρόνια.


Για το λόγο αυτό θα πρέπει, κατά την επιλογή, να τηρηθεί ισονομία σε όλα τα στελέχη που επιθυμούν να τεθούν Ε.Ο.Θ. και να παραμείνουν στην υπηρεσία πλέον της 35ετίας.