Μετοχικό Ταμείο Στρατού και Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού ΕΚΟΕΜΣ. Οι ημερομηνίες πληρωμών ΤΟ 2018


Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ΕΚΟΕΜΣ: Οι ημερομηνίες πληρωμών το 2018 1 Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ΕΚΟΕΜΣ: Οι ημερομηνίες πληρωμών το 2018

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Το ΜΤΣ ανακοίνωσε ότι η καταβολή μερίσματος Ιανουαρίου θα γίνει στις 3 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη.

2. Το ΕΚΟΕΜΣ ανακοίνωσε τις Ημερομηνίες Καταβολής Οικονομικής Ενίσχυσης Έτους 2018

 • α. Ο μήνας Ιανουάριος 2018 στις 03 Ιαν. 2018 ημέρα Τετάρτη.
 • β. Ο μήνας Φεβρουάριος 2018 στις 30 Ιαν. 2018 ημέρα Τρίτη.
 • γ. Ο μήνας Μάρτιος 2018 στις 27 Φεβ. 2018 ημέρα Τρίτη.
 • δ.Ο μήνας Απρίλιος 2018 στις 29 Μαρ. 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • ε. Ο μήνας Μάιος 2018 στις 27 Απρ. 2018 ημέρα Παρασκευή.
 • στ.Ο μήνας Ιούνιος 2018 στις 30 Μαϊ. 2018 ημέρα Τετάρτη.
 • Realshave.gr

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 • ζ. Ο μήνας Ιούλιος 2018 στις 28 Ιουν. 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • η. Ο μήνας Αύγουστος 2018 στις 30 Ιουλ. 2018 ημέρα Δευτέρα.
 • θ. Ο μήνας Σεπτέμβριος 2018 στις 30 Αυγ. 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • ι. Ο μήνας Οκτώβριος 2018 στις 27 Σεπ. 2018 ημέρα Πέμπτη.
 • ια.Ο μήνας Νοέμβριος 2018 στις 30 Οκτ. 2018 ημέρα Τρίτη.
 • ιβ. Ο μήνας Δεκέμβριος 2018 στις 29 Νοε. 2018 ημέρα Πέμπτη.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});