"Δώρο Χριστουγέννων": Τι συμβαίνει με όσους είναι σε κανονική αναρρωτική

"Δώρο Χριστουγέννων": Τι συμβαίνει με όσους είναι σε κανονική αναρρωτική; Εξαιρούνται από τον "μποναμά" και όσοι είναι σε κανονική αναρρωτική;

"Δώρο Χριστουγέννων": Τι συμβαίνει με όσους είναι σε κανονική αναρρωτική;Πρόβλημα φαίνεται να έχει προκύψει με την καταβολή των ΗΕΕ που δίνεται από τα αδιάθετα κονδύλια του υπουργείου ως "δώρο Χριστουγέννων". Αν και η απόφαση σαφώς ορίζει ότι δεν δικαιούνται όσοι βρίσκονται σε ΜΑΚΡΑ αναρρωτική άδεια, αναγνώστες του Armyvoice.gr μας ενημερώνουν ότι στις Μονάδες "κόβονται" και όσοι είχαν την ατυχία να αρρωστήσουν μέσα στον Δεκέμβριο.

Ελπίζουμε να έχουμε απάντηση επί του θέματος.


Δείτε τι επιστολή μας έστειλε αναγνώστης

Επικοινωνώ μαζί σας για να αναφέρω μία μεγάλη αδικία την οποία υφίστανται στελέχη που τελούν σε αναρρωτική άδεια.

ΟΧΙ ΣΕ ΜΑΚΡΑ αλλά σε κανονική αναρρωτική εντός του μηνός Δεκεμβρίου.

Ενώ το σήμα που ήρθε σε όλες τις μονάδες αναφέρει ότι εξαιρούνται μόνο όσοι βρίσκονται σε μακρά αναρρωτική άδεια κάτι τέτοιο δεν γίνεται στην πράξη καθώς εξαιρούνται και όσοι βρισκόμαστε σε κανονική αναρρωτική, ήτοι μικρότεροι των 90 ημερών, με την αιτιολογία ότι δεν μπορούν να εκδοθούν φύλλα πορείας για στελέχη που λείπουν σε αναρρωτική από τη μονάδα την 11 Δεκεμβρίου που το σήμα αναφέρει ως ημερομηνία μεταβολών.


Προς τι λοιπόν η διευκρίνηση ότι εξαιρούνται μόνο όσοι τελούν σε μακρά αναρρωτική ενώ τελικά εξαιρείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων που τελούν σε απλή αναρρωτική άδεια;

Τιμωρούμαστε που είχαμε την ατυχία να αρρωστήσουμε ενώ ήμασταν 11 συναπτούς μήνες στην εργασία μας και έτυχε να ασθενήσουμε εντός του Δεκεμβρίου?Παρακαλώ για την ανάδειξη του θέματος από την σελίδα σας.