χρέη χρήματα
ΕΜΘ: Τι ισχύει για την αυτοδίκαιη αποστρατεία και στη σύνταξη – Η Εργατολόγος Αμάντα Σκαπέτη απαντά στο Armyvoice.gr

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Γράφει η Αμάντα Σκαπέτη


Επανερχόμαστε- κατόπιν πληθώρας ερωτημάτων που μας υποβλήθηκαν-  στο θέμα της αναγκαστικής αυτοδίκαιης αποστρατείας των στελεχών, που εισήλθαν στις Τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω του θεσμού των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), σχετικά με τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος αλλά και με το χρόνο απονομής της σύνταξής τους, ιδίως μάλιστα, για όσους εξ αυτών, εντάχθηκαν στην Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια των ετών 1990-1993.

Ως γνωστόν, σύμφωνα με το Νόμο 3865/2010, από 01-01-2015 κι εφεξής, για τα στελέχη που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, απαιτείται πλέον, η συμπλήρωση των  40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας ή του 60ου έτους ηλικίας.

Στα 40 έτη ασφάλισης, περιλαμβάνονται ασφαλώς και συνυπολογίζονται  5 έτη  πλασματικής υπηρεσίας, τα οποία δύνανται να αναγνωριστούν.

Πλην, για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), ισχύει η διάταξη του  άρθρου 39 παρ. 2α του Ν. Δ.  445/1974, η οποία προβλέπει την ακούσια και αυτοδίκαιης (δηλαδή αναγκαστική) αποστρατείας λόγω κατάληψης τους, από το προβλεπόμενο εκ του νόμου όριο ηλικίας, όπως αυτό, έχει καθοριστεί από το άρθρο 39 παρ. 2α του Ν. Δ.  445/1974.

Ειδικότερα, η αποστρατεία λαμβάνει χώρα, άνευ προηγούμενης κρίσης των στελεχών, με τη  συμπλήρωση των 54 ετών της ηλικίας τους, για τους Ανθυπασπιστές και των 50 ετών της ηλικίας τους, για τους Υπαξιωματικούς.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι, κατά τη νομική μας εκτίμηση:

  • Ο Νόμος 3865/2010, δεν επηρέασε ή κατήργησε το ανωτέρω καθεστώς αναγκαστικής αποστρατείας των Ε.Μ.Θ.
  • Η παρ.5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 η οποία ορίζει: « 5. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις παραγράφους 1 και 2 και απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως, εκτός των περιπτώσεων επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος καταβολής σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ού) έτους της ηλικίας.» δεν αναφέρεται στην αναγκαστική αυτοδίκαιη αποστρατεία των Ε.Μ.Θ αλλά, στις περιπτώσεις αυτεπάγγελτης απομάκρυνσης για πειθαρχικούς λόγους.
  • Η μόνη προϋπόθεση που τίθεται, ρητά, από το νόμο, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, είναι, να έχουν συμπληρωθεί τα 15 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.
  • Η αποστρατεία, στην περίπτωση αυτή, επιφέρει την άμεση καταβολή της σύνταξης, για τα στελέχη που επίκειται να συμπληρώσουν, το προσεχές διάστημα, το προβλεπόμενο όριο ηλικίας (54 ή 50).
  • Τα στελέχη  διατηρούν πάντοτε, τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν, τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα πλασματικά έτη

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ζήτημα γεννάται, ασφαλώς, ως προς το ύψος του ποσού που θα απονεμηθεί ως σύνταξη, στους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), λόγω της -εκ των πραγμάτων -περιορισμένης σε διάρκεια υπηρεσιακής τους πορείας.

Κατά την άποψη μας, στην περίπτωση αυτή, το ύψος της σύνταξης, αποτελεί την ουσία του προβλήματος στο οποίο θα πρέπει άμεσα να δοθεί λύση.  

Δικηγορικό Γραφείο
     Αδαμαντία Σκαπέτη & Συνεργάτες
Llm Εργατικού Δικαίου Νομικής Αθηνών
Λ.Μεσογείων  αρ.167 τ.κ:115-25 Αθήνα
       Τηλ: 210 6779603 /211 1832498(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Συνεργασία Armyvoice.gr με την ομάδα της Εργατολόγου Αμάντας Σκαπέτη

Η κυρία Σκαρπέτη είναι ιδιαίτερα γνωστή στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς έχει φέρει εις πέρας πολλές υποθέσεις επ’ ωφελεία των στελεχών, ιδιαίτερα των χαμηλόβαθμων.

Προσφέρθηκε με χαρά να απαντά σε θέματα που απασχολούν τα στελέχη, με βάση τα ερωτήματα που θα στέλνουν στην φόρμα επικοινωνίας.

Τόσο η γνωστή εργατολόγος όσο και οι συνεργάτες της με υπευθυνότητα και σεβασμό στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δίνουν τις συμβουλές τους στα καίρια θέματα που σας απασχολούν.

Το Δικηγορικό γραφείο Αδαμαντία Σκαπέτη & Συνεργάτες ιδρύθηκε το έτος 2011, από τη Δικηγόρο Αθηνών και Εργατολόγο, Αδαμαντία Α. Σκαπέτη, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της ΕΔΕΚΑ (Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Ασφάλισης).

Στελεχώθηκε από μαχητικούς, επιστημονικά καταρτισμένους κι έμπειρους Συνεργάτες, παρέχοντας, κυρίως με εντιμότητα, συνέπεια, αξιοπιστία, και αποτελεσματικότητα, υψηλού επιπέδου Νομικές Υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στη σύγχρονη δυσμενή οικονομική συγκυρία που διάγει η χώρα μας.

Δείτε την ομάδα της  Εργατολόγου κ. Αδαμαντίας Α. Σκαπέτη

Η συνεργασία τους με συμβολαιογράφους, δικαστικούς γραφολόγους, λογιστές, οικονομολόγους μηχανικούς, πραγματογνώμονες και δικαστικούς επιμελητές, τους  παρέχει τη δυνατότητα να στέκονται στο πλευρό των εντολέων τους, εκπροσωπώντας τους, με επιτυχία τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Εκπτωτική προσφορά αποκλειστικά για το κοινό του Armyvoice.grΣτείλτε ερωτήματα προς την κ. Αμάντα Σκαπέτη συμπληρώνοντας αυτή την φόρμα[contact-form]


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});