Δυνάμεις Καταδρομών: 70 χρόνια ένδοξης ιστορίας και υπερηφάνειας – Ο ζωντανός θρύλος της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών

Δυνάμεις Καταδαδρομών: Ο θρύλος έγινε 70 χρονών

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Την τρέχουσα εβδομάδα, η 1η Ταξιαρχία Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών (1η ΤΑΞΚΔ-ΑΛ «ΕΛ ΑΛΑΜΕΪΝ»), παρουσιάζει στο ΓΕΣ το έργο που επιτελεί το προσωπικό της, σε συνδυασμό με την αποστολή και την ιστορία της.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Στρατού: «Παρακολουθούμε τις πάσης φύσης δραστηριότητές τους, τις πρωτοβουλίες και τις συνέργειες για τις οποίες αισθάνονται υπερήφανοι, αλλά και ενημερωνόμαστε για την περιοχή που εδρεύουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της».

Όμως ποια είναι η 1η Ταξιαρχία Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών;Το Έμβλημα της 1ης Ταξιαρχίας αποτελείται από ξίφος πλαισιωμένο από πτέρυγες. Το ξίφος συμβολίζει τον ελαφρύ και αθόρυβο οπλισμό των Καταδρομικών Τμημάτων και οι πτέρυγες συμβολίζουν τη δυνατότητα των Αεροκίνητων Τμημάτων να εκτελούν ειδικές αποστολές.

Το Ρητό «Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ» δηλώνει ότι η τόλμη είναι ο βασικότερος παράγοντας της νίκης.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ιστορική αναδρομή

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τον Αύγουστο του 1945, επικείμενης της διάλυσης του Ιερού Λόχου, υποβλήθηκε αρμοδίως στο ΓΕΣ πρόταση διατηρήσεως ενός πυρήνα, που θα μπορούσε να αποτελέσει αργότερα μια «Δύναμη Καταδρομών»,  η οποία, παρότι έγινε δεκτή ευμενώς, δεν ευοδώθηκε.

Τον Δεκέμβριο του 1946 η Ανωτάτη Ηγεσία αποδέχθηκε τη νέα πρόταση του Συνταγματάρχου Ανδρέα Καλλίνσκη και ενέκρινε τη συγκρότηση των πρώτων 40 ανεξάρτητους Λόχους Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ).

Τον Μάρτιο του 1947 συγκροτούνται 20 νέοι ΛΟΚ (41-60).

Τον Ιούνιο του 1947 συγκροτούνται άλλοι 20 νέοι ΛΟΚ (61-80) και δημιουργούνται οι Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Μοίρες Καταδρομών, στις οποίες υπάγονται οι νέοι 40 ΛΟΚ.

Στις 11 Απριλίου 1949 συγκροτήθηκαν η Ι και ΙΙα Ταξιαρχία Καταδρομών και την ίδια εποχή συγκροτείται η Ε’ΜΚ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Στην ΙΙα Ταξιαρχία Καταδρομών υπήχθησαν οι Γ’, Δ’ και Ε’ ΜΚ και στην Ιη Ταξιαρχία Καταδρομών η Α’και Β’ΜΚ.

Κατά την τελευταία περίοδο των πολεμικών επιχειρήσεων (Άυγουστος  1949) όλες οι μέχρι τότε Μονάδες Καταδρομών αναπτύχθηκαν ως ΙΙΙη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΙΚΟΥ) με τις παραπάνω 2 Ταξιαρχίες Καταδρομών, το 480 Τάγμα Διαβιβάσεων Καταδρομών και Χειρουργείο Εκστρατείας.

Η πολεμική δράση των δύο (2) Ταξιαρχιών ταυτίζεται με την λαμπρή δράση των Μοιρών τους και για το Σύνταγμα Καταδρομών των Β’, Δ’ και Ε’ ΜΚ, οι οποίες ανέπτυξαν πλούσια και λαμπρή δράση στις πολεμικές επιχειρήσεις του Στρατού μας στην Ήπειρο, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία, Ρούμελη, Θεσσαλία, Εύβοια και Θράκη από τον Μάιο 1947 μέχρι το Δεκέμβριο 1949 και συνετέλεσαν σημαντικά στην διατήρηση της ελευθερίας και δημοκρατίας στην πατρίδα μας.

Για την παραπάνω συμμετοχή των Επιτελείων , Διοικήσεων και Μοιρών Καταδρομών στις επιχειρήσεις, όπου είχαν απώλειες 18 Αξκούς και 174 Καταδρομείς, οι Μοίρες Καταδρομών τιμήθηκαν με Ηθικές Αμοιβές, όπως το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας, τον Πολεμικό Σταυρό Α’ Τάξεως και το Διακριτικό Αγώνος Διασώσεως Ιερών Οσίων Φυλής (ΔΑΔΙΟΦ).

Με το τέλος των πολεμικών επιχειρήσεων (Δεκέμβριος 1949), οι Δυνάμεις Καταδρομών αναδιοργανώθηκαν και σχημάτισαν ”Εν ειρήνη” την Διεύθυνση Καταδρομών του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ/Α) και υπό αυτήν το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών (ΚΕΜΚ) και τη Διοίκηση Δυνάμεων Καταδρομών (ΔΔΚ), ανεξάρτητη και ισότιμη προς Ταξιαρχία, έχουσα ως Οργανικές Μονάδες τις Β’ , Γ’ Δ’ και Ε’ Μοίρες Καταδρομών, το 480 Τάγμα Διαβιβάσεων και ένα Λόχο Στρατηγείου (ΛΣ/ΔΔΚ).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Η ΔΔΚ, το 1957, μετονομάσθηκε σε Τακτικό Επιτελείο Δυνάμεων Καταδρομών (ΤΕ/ΔΚ), με δυνατότητα υπαγωγής σ’ αυτήν αριθμό Μοιρών Καταδρομών. Το 1962 το (ΤΕ/ΔΚ) μετονομάσθηκε σε 1η Τακτική Διοίκηση Δυνάμεων Καταδρομών (ΤΚ/ΔΚ) η οποία το 1966 μετονομάσθηκε σε 1ο Σύνταγμα Καταδρομών (1ο ΣΚΔ) με οργανικές Μονάδες τις Β’ Δ’ και Ε’ ΜΚ και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΚΕΑΠ) και τέλος από την 1η Ιανουαρίου του 2003 σε 1η Ταξιαρχία Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών από 1ης Ιανουαρίου 2003, με υπαγωγή σε αυτή και της 1ης και 2ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών.

Από την 26 Σεπτεμβρίου το 2005 η 1η Ταξιαρχία Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών υπάγεται στην Ιη Μεραρχία Πεζικού.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});